SOME CLINICAL FEATURES AND RESULTS OF THORACIC ULTRASOUND OF HYDROCEPHALUS ENCEPHALOPATHY AT THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL IN THE PERIOD OF 2018-2020

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SOME CLINICAL FEATURES AND RESULTS OF THORACIC ULTRASOUND OF HYDROCEPHALUS ENCEPHALOPATHY AT THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL IN THE PERIOD OF 2018-2020
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA SIÊU ÂM QUA THÓP SO VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH NÃO ÚNG THỦY TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2018-2020
 
Creator Hiền, Nguyễn Thu
Thanh, Đỗ Hà
 
Subject
Hydrocephalus; Thoracic; Ventricular ultrasound; Cerebral bleeding; Meningitis
Y học
Não úng thủy; Siêu âm qua thóp; Não thất; Chảy máu não; Viêm màng não
 
Description Hydrocephalus is defined as a pathological condition of the central nervous system that results from an disruption or imbalance between the formation, flow or absorption of cerebrospinal fluid. In other words, it is an accumulation of too much cerebrospinal fluid in the ventricles due to a disorder of production, circulation and absorption. In the past, the diagnosis of hydrocephalus was often based on clinical symptoms, but to identify  Image of brain damage by thoracic ultrasound: Tapered ultrasound has a sensitivity and specificity (compared with computer tomography) of 100%. The disease early, diagnose the cause and extent of damage... it is necessary to have additional subclinical methods. Conducted a study on 28 patients diagnosed with hydrocephalus at Thai Nguyen Central Hospital in the period of 2018-2020 by using thoracic ultrasound. The results are as follows: The cause of congenital cause is 57% predominated compared with the acquired cause 43%. Clinical features: Head circumference is larger than 2SD accounting for 53.7%; signs of sunset accounted for 21% and 28.6% of children with broad posterior fontanelle. Image of brain damage by thoracic ultraso Image of brain damage by thoracic ultrasound: Tapered ultrasound has a sensitivity and specificity (compared with computer tomography) of 100%.
Não úng thủy được định nghĩa là một tình trạng bệnh lý của hệ thần kinh trung ương, là kết quả của sự gián đoạn, mất cân bằng giữa sự hình thành, lưu thông dòng chảy hoặc hấp thu dịch não - tủy. Nói cách khác, đó là tình trạng tích tụ quá nhiều dịch não tủy trong não thất do rối loạn các quá trình sản xuất, lưu thông và hấp thụ. Để chẩn đoán não úng thủy trước đây thường dựa vào các triệu chứng lâm sàng, tuy nhiên để xác định bệnh sớm, chẩn đoán nguyên nhân và các mức độ tổn thương... cần có các phương pháp cận lâm sàng bổ trợ. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 28 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là não úng thủy tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020 bằng siêu âm qua thóp. Kết quả thu được như sau: Nguyên nhân do bẩm sinh 57% chiếm ưu thế hơn so với nguyên nhân do mắc phải 43%. Đặc điểm lâm sàng: Kích thước vòng đầu lớn hơn 2SD chiếm tỷ lệ 53,7%; dấu hiệu mặt trời lặn chiếm 21% và 28,6% số trẻ có thóp sau rộng. Hình ảnh tổn thương não bằng siêu âm qua thóp: Siêu âm qua thóp có độ nhạy và độ đặc hiệu (so với chụp cắt lớp vi tính) là 100%.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4137
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 202-207
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 202-207
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4137/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library