Det er, som om man er med i bogen:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Det er, som om man er med i bogen:
 
Creator Pjedsted, Pernille Damm; Tidligere ph.d. studerende
 
Description Med afsæt i erfaringsorienteret undervisning, inspireret af Deweys holistiske og pragmatiske tilgang til viden, bidrager denne ph.d.-afhandling med en anden måde at læse tekster på i skolen. Bidraget er en stedorienteret litteraturtilgang, hvis særegenhed består i, at elever skal opleve de steder, der har betydning for indholdet i de tekster, de læser. Eksempelvis læser eleverne i nærværende forløb om en dreng, der flygter ud i en skov og overnatter under åben himmel, hvorfor eleverne ligeledes overnatter i en skov under åben himmel, mens de læser i teksten. Dette sker med den forventning, at teksten derved læses med hele kroppen. I forbindelse med at konkretisere den stedorienterede litteraturtilgang, er der udviklet et didaktisk design, som er materialiseret i et undervisningsforløb og forankret i litteraturdidaktiske perspektiver. Disse perspektiver værdsætter undervisning, der i transaktioner mellem elever, tekster og steder intenderer at overskride kognitive/efferente og affektive forståelser af læsninger. Tilgangen er i særdeleshed inspireret af Anne-Marie Mais historiske perspektiver på sted og litteratur, samt en forståelse af stedet som en begivenhed. Endvidere en forståelse af, at stedet som begivenhed kan give eleverne nogle handlemuligheder, affordances, i kraft af den kombinerede læse- og stedoplevelse, hvilket kan bidrage til orther-oriented perspective-taking.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2021-04-09
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/409
978-87-7507-498-3
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library