A tourist in pursuit of the world of sport review of the book by Ewa Malchrowicz-Mośko entitled „Sport tourism”, academy of physical education in Poznań, Poznań 2018

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A tourist in pursuit of the world of sport review of the book by Ewa Malchrowicz-Mośko entitled „Sport tourism”, academy of physical education in Poznań, Poznań 2018
Turysta w pogoni za światem sportu. Recenzja książki Ewy Malchrowicz-Mośko pt. „Turystyka sportowa”, akademia wychowania fizycznego w Poznaniu, Poznań 2018
 
Creator Omorczyk, Adam
 
Subject sports tourism
event
tourist
experience
cultural tourism
sport
turystyka sportowa
event
turysta
doznania
turystyka kulturowa
sport
 
Description This text is a review of the book Sport Tourism by Ewa Malchrowicz-Mośko. The review analyses the topics proposed by the author, attempts to define them, and presents examples. The review focuses on the thematic division proposed in the book: into the history and development of tourism, the issue of sports events, the very phenomenon of sports tourism, and contemporary manifestations of sports tourism. The text focuses on the valuable advantages, but also tries to be critical of the publication and to highlight its weaker elements. Above all, however, it is an attempt to take a constructive approach to the subject of sports tourism and to encourage the use of a peer-reviewed book.
Niniejszy tekst jest recenzją książki pt. Turystyka sportowa autorstwa Ewy Mal­chrowicz-Mośko. Tekst ten ma być analizą zaproponowanych przez autorkę tematów, prób ich zdefiniowania oraz prezentowanych przykładów. Recenzja skupia się na zaproponowanym w książce podziale tematycznym na historię i rozwój turystyki, kwestii eventu sportowego, samym fenomenie turystyki sportowej oraz współczesnych przejawach turystyki sportowej. Tekst ten koncentruje się na zaletach, ale stara się także podejść krytycznie do całej publikacji i zaznaczyć jej słabsze elementy. Przede wszystkim jednak jest to próba konstruktywnego podejścia do tematu turystyki sportowej i zachęcenia do sięgnięcia po recenzowaną książkę.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9486
10.18778/0208-600X.75.09
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 133-139
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 133-139
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9486/9319
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library