The olympic games and new sport, recreation and leisure spaces for the local community

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The olympic games and new sport, recreation and leisure spaces for the local community
Igrzyska olimpijskie a nowe przestrzenie dla sportu, rekreacji i wypoczynku lokalnej społeczności
 
Creator Omorczyk, Adam
 
Subject Olympic games
Olympism
urban space
local community
igrzyska olimpijskie
olimpizm
przestrzeń miejska
lokalna społeczność
 
Description This article is an attempt to understand the changes caused by the organization of the Olympic Games. These changes are creating new places for sports, new recreational spaces and new challenges for the city. In discussing this topic, the author refers not only to scholarly sources and Internet resources, but above all to his field research, which was conducted in cities such as Athens and Barcelona. He also tries to organize and systematize those new places and objects that were created for, or transformed by, the Games. In addition, by supplementing the content with photos and accounts from his own research, the author tries to point out the potential reasons for both successes and organizational failures, which are still visible today in the heritage of the Olympic Games in specific cities.
Niniejszy artykuł jest próbą swego rodzaju rozeznania w temacie zmian, powodowanych przez organizację Igrzysk Olimpijskich. W ramach tych zmian powstają nowe miejsca do uprawiania sportu, nowe przestrzenie rekreacji i nowe wyzwania dla miasta. Omawiając ten temat, autor odwołuje się nie tylko do źródeł książkowych czy zasobów internetowych, ale przede wszystkim do swoich badań terenowych, które wykonane zostały m.in. w Atenach i Barcelonie. Stara się on także uporządkować i usystematyzować nowe miejsca i obiekty, które powstały lub zostały przeobrażone pod wpływem Igrzysk. Dodatkowo, uzupełniając treść o zdjęcia i relacje z własnych badań, autor próbuje wskazać na potencjalne powody zarówno sukcesów, jak i porażek organizacyjnych, które uwidaczniają się po dziś dzień w dziedzictwie Igrzysk Olimpijskich w konkretnych miastach.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9485
10.18778/0208-600X.75.08
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 121-131
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 121-131
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9485/9318
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library