Is shooting a sport? The outline of sport shooting in Poland as a subject matter of the sociology of sport

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Is shooting a sport? The outline of sport shooting in Poland as a subject matter of the sociology of sport
Czy strzelectwo jest sportem? Zarys problematyki strzelectwa sportowego w Polsce jako przedmiotu socjologii sportu
 
Creator Zwarycz, Piotr Adam
 
Subject sport shooting
firearms
guns
social worlds
social practices
ethnography
strzelectwo sportowe
broń palna
światy społeczne
praktyki społeczne
etnografia
 
Description The main goals of this text are to answer the question of whether sport shooting should be treated as a sport and to convince readers that shooting can be an interesting subject within the sociology of sport. Sport shooting is an activity that is dynamically developing and has engaged more and more people in recent years in Poland. The article presents the history and specificity of this sport discipline, including the presentation of the competition and the classification of people participating in the social world of shooters. The text also contains preliminary conclusions on social phenomena concerning the shooting environment and methodological considerations related to barriers occurring in the study of this environment.
Głównym celem tego tekstu jest odpowiedź na pytanie, czy strzelectwo sportowe należy traktować jako sport, oraz przekonanie czytelników, że strzelectwo może być interesującym przedmiotem socjologii sportu. Strzelectwo sportowe to dynamicznie rozwijająca się aktywność, która w ostatnich latach angażuje w Polsce coraz więcej osób. Artykuł przedstawia historię i specyfikę tej dyscypliny sportu, w tym prezentuje dyscypliny sportowe oraz klasyfikację osób uczestniczących w świecie społecznym strzelców. Tekst zawiera również wstępne wnioski dotyczące zjawisk społecznych dotyczących środowiska strzeleckiego oraz rozważania metodologiczne związane z barierami występującymi w badaniach tego środowiska.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9480
10.18778/0208-600X.75.03
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 33-48
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 33-48
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9480/9313
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library