Foreign players in Polish table tennis clubs: differences between sports cultures and coaches’ perception of the impact of foreign players on Polish table tennis

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Foreign players in Polish table tennis clubs: differences between sports cultures and coaches’ perception of the impact of foreign players on Polish table tennis
Zagraniczni zawodnicy w polskich klubach tenisa stołowego: różnice kultur sportowych i trenerska ocena wpływu zagranicznych zawodników na polski tenis stołowy
 
Creator Lenartowicz, Michał
Ciok, Anna
 
Subject sport migration
athletes and coaches
sport career
sports cultures
table tennis
migracje sportowe
zawodnicy i trenerzy
kariera sportowa
kultura sportowa
tenis stołowy
 
Description The paper presents results of empirical study on elite international athletes and Polish coaches working in the Polish top table tennis clubs. It focuses on foreign players and investigated Polish the perceptions of coaches with regard to the differences between sports cultures in foreign players’ countries of origin and Poland, and their consequences for efficiency of sport training and competition results. Major research findings concerned Chinese athletes. Another issue analysed in the paper concerns on-going discussion on the limits, costs and benefits of introducing international players into national sport leagues. Based on the research results and literature review, we analyse the perceived impact of foreign players on the table tennis training system in Poland, relationships between Polish and foreign players and the role of international players in club competition. Applying qualitative research allowed the authors to present the insights and views of the investigated athletes and coaches, and to analyse problems occurring in the sport careers of international sport migrants a sport discipline that has hitherto not received much scrutiny.
W artykule przedstawione są wyniki badań empirycznych zagranicznych zawodników zatrudnionych w najwyższej męskiej i kobiecej lidze tenisa stołowego oraz współpracujących z nimi polskich trenerów dotyczące dostrzeganych przez respondentów różnic kultur sportowych, w tym szczególnie relacji zawodników i trenerów oraz stylów kierowania procesem szkoleniowym przez trenerów w krajach pochodzenia zawodników i w Polsce oraz konsekwencji tych różnic dla szkolenia i wyników rywalizacji sportowej. Różnice kultur sportowych dotyczyły w szczególności zawodników i zawodniczek pochodzących z Chin i miały one swoje podłoże w różnicach społeczno-kulturowych pomiędzy krajem pochodzenia zawodników i Polską. Drugim wątkiem artykułu jest analiza ograniczeń, kosztów i korzyści wynikających z zatrudniania zagranicznych zawodników w polskich klubach na przykładzie tenisa stołowego. W badaniach zastosowano wywiady pogłębione z zawodnikami i trenerami, które pozwoliły na spojrzenie na wybrane problemy karier zawodowych sportowych migrantów w mało zbadanej pod tym względem dyscyplinie sportu.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9479
10.18778/0208-600X.75.02
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 15-32
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 15-32
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9479/9312
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library