The footballisation of the polish sociology of sport

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The footballisation of the polish sociology of sport
Futbolizacja polskiej socjologii sportu
 
Creator Stempień, Jakub Ryszard
 
Subject footballisation
sociology of sport
football
sports
futbolizacja
socjologia sportu
piłka nożna
dyscypliny sportowe
 
Description The article addresses the issue of the unique position of football among sports, which supports Bromberger’s thesis on the footballisation of society. As an overview of publications shows, football has occupied a special place in the international sociology of sport over the last 30 years; studies of football have been among the twenty most popular topics within the sub-discipline. However, it would be unjustified to speak of the footballisation of the international sociology of sport, understood as the overrepresentation of football in this sub-discipline. The situation is different when it comes to the Polish sociology of sport, where up to 50% of publications in the first fifteen years of the 21st century tackled various football-related issues. In conclusion, theses concerning possible consequences of the footballisation of the Polish sociology of sport are presented, including the type I and type II errors.
Rozważania w tekście dotyczą wyjątkowej pozycji piłki nożnej w gronie dyscyplin sportowych, co pozwala na przyjęcie tezy Brombergera o zjawisku futbolizacji społeczeństwa. Jak pokazują przywoływane analizy, światowa socjologia sportu na przestrzeni ostatnich 30 lat dostrzegała wyjątkowy status futbolu i należy on do dwudziestu najchętniej podejmowanych tematów w obrębie subdyscypliny. Trudno jednak mówić o futbolizacji światowej socjologii sportu, rozumianej jako nadreprezentacja tematyki futbolowej w studiach socjo-sportowych. Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku polskiej socjologii sportu, gdzie nawet połowa prac powstałych w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku dotyczyła różnych zagadnień związanych z futbolem. Rozważania w tekście kończy prezentacja tez dotyczących możliwych skutków futbolizacji polskiej socjologii sportu (błąd pierwszego i drugiego typu).
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9478
10.18778/0208-600X.75.01
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 5-13
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 75 (2020): Sport is More Than Football. Searching for Another Sport Sociology; 5-13
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9478/9311
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library