Læreren som moralsk aktør og undervisningens etik:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Læreren som moralsk aktør og undervisningens etik:
 
Creator Kim, Chung; Ph.d.-studerende, DPU
 
Subject Læreretik
etisk dannelse
moralsk stress
etisk-strategisk kompetence
professionel ulydighed
 
Description Afhandlingen er et bidrag til den internationale læreretikforskning, der tager udgangspunkt i det forhold, at den professionelle lærers undervisning er en moralsk orienteret aktivitet med immanent moralsk betydning.
Formålet har været at opnå nye forståelses- og handlemuligheder i forhold til undervisningens etiske dimension. Dette er indfriet gennem en interdisciplinær undersøgelsestilgang, hvor jeg har belyst en gruppe læreres erfaringer med den etiske dimension i deres praksis gennem en række filosofiske perspektiver.
Afhandlingens undersøgelser peger på, at disse lærere opfatter deres undervisning ud fra en moralsk fortolkningshorisont, og at deres professionelle tilfredsstillelse afhænger af deres mulighed for at realisere væsentlige moralske goder. Lærernes undervisningspraksis kan således beskrives ud fra begreber som moralsk stress, etisk-strategisk kompetence og professionel ulydighed.
I kraft af denne moralsk orienterede undervisningspraksis kan skolen endvidere bestemmes som et ’mellemsted’ for etisk dannelse, hvor samfundets værdier og skolens værdigrundlag formidles kritisk.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2021-03-16
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/408
978-87-7507-497-6
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library