Οι οικονομικές διαστάσεις των δημογραφικών εξελίξεων στη Θεσσαλία του 15ου αιώνα

Byzantina Symmeikta

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Οι οικονομικές διαστάσεις των δημογραφικών εξελίξεων στη Θεσσαλία του 15ου αιώνα
 
Creator ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 
Subject ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 
Description This is a study of the society of Thessaly in the 15th century focusing on the population distribution in the area. The examination of the economic data testifies an agricultural production – particularly grain and vineyards – as well as the growing importance of crafts and trade. There is, also, evidence about rice cultivation, which was probably introduced to the area by the Ottomans. Two reasons have been proposed regarding the introduction of rice cultivation in the area: a) it was the result of an official policy for the supply of the palace and the army; b) there was a high demand for rice, especially among the urban Muslim population, as most rice-fields were located near cities with strong Muslim communities. This underlines a strong correlation between political, economic and demographic development
 
Publisher Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
 
Contributor
 
Date 2021-03-03
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/24355
10.12681/byzsym.24355
 
Source Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 31; 121-138
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 31; 121-138
1791-4884
1105-1639
 
Language ell
 
Relation https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/24355/21364
 
Coverage ΘΕΣΣΑΛΙΑ
15ος αιώνας
ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΝΩΝ, ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕ
 
Rights Copyright (c) 2021 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library