Integrated Management of Metropolitan Areas in Romania

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Integrated Management of Metropolitan Areas in Romania
Zintegrowane zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych w Rumunii
 
Creator Danielewicz, Justyna
 
Subject governace
metropolitan areas
integrated planning and management
Romania
R58
R52
R11
współrządzenie
obszary metropolitalne
zintegrowane planowanie i zarządzanie
Rumunia
R58
R52
R11
 
Description The rapid urbanisation of the world leads, among others, to dynamic development of metropolitan areas. The functional relationships between territorial units which make up a metropolitan area mean that the preparation of economically, spatially and environmentally coherent strategies needs to be coordinated at the metropolitan level in order to prevent negative effects of metropolisation and to ensure sustainable development of such an area. This in turn requires that the approach towards managing development shifts in favour of governance and integrated strategies. The paper aims at assessing whether the integrated planning and management is used in metropolitan areas in Romania. The desk research method was applied to analyse Romanian legislation for metropolitan areas, integrated strategies for the development of metropolitan areas and reports on their implementation. Interviews with representatives of selected associations of metropolitan areas provided additional valuable insight.
Zachodzące na świecie procesy gwałtownej urbanizacji prowadzą między innymi do dynamicznego rozwoju obszarów metropolitalnych. Powiązania funkcjonalne między jednostkami terytorialnymi wchodzącymi w skład obszaru metropolitalnego powodują, że w celu zapobiegania negatywnym skutkom metropolizacji i zapewnienia zrównoważonego rozwoju takiego obszaru należy koordynować na poziomie metropolitalnym przygotowanie spójnych gospodarczo, przestrzennie i środowiskowo strategii. To z kolei wymaga zmiany podejścia do zarządzania rozwojem w kierunku współrządzenia i zintegrowanego planowania rozwoju. Celem artykułu jest ocena, czy zintegrowane planowanie i zarządzanie jest stosowane w obszarach metropolitalnych Rumunii. W badaniach wykorzystano metodę desk research, w ramach której przeanalizowano rumuńskie ustawodawstwo dotyczące obszarów metropolitalnych, zintegrowane strategie rozwoju obszarów metropolitalnych oraz raporty z ich realizacji. Cennym uzupełnieniem informacji były wywiady z przedstawicielami wybranych stowarzyszeń obszarów metropolitalnych.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-12-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/8462
10.18778/0208-6018.351.04
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 6 No. 351 (2020); 61-79
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 6 Nr 351 (2020); 61-79
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/8462/9228
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library