The Influence of Generation X and Y Employees on Modern Cities

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Influence of Generation X and Y Employees on Modern Cities
Wpływ pracowników z pokoleń X i Y na nowoczesne miasta
 
Creator Kam, Aygun
Trippner‑Hrabi, Justyna
 
Subject cities
urban workforce
organisational culture
organisational identification
Generation X
Generation Y
A13
M21
00
M0
miasta
miejska siła robocza
kultura organizacyjna
tożsamość organizacyjna
pokolenie X
pokolenie Y
A13
M21
00
M0
 
Description The employee profile in the business world is becoming increasingly diverse. This change shows that the working population structure of cities has also diversified. The entry of different generation members into business life may mean that they have different perspectives and expectations for the organisations they work for. The main aim of the paper is to investigate the importance of the influence of the characteristics of Generation X and Y employees on professional and urban life. From this perspective, a study was carried out on 235 white‑collar employees working in service, sales and marketing businesses in the private sector in Istanbul in order to investigate the effects of Generation X and Y employee characteristics on working and urban life. The data were obtained in the course of a quantitative study carried out by means of an interview questionnaire using the CAPI (Computer Assisted Personal Interview) technique. According to the literature, the entry of different generation members into business life means that they have different perspectives and expectations for the organisations and cities they work for. However, our research shows the completely opposite view that members of different generations do not have different characteristics and expectations.
Profil pracowników w świecie biznesu staje się coraz bardziej zróżnicowany. Ta heterogeniczność pokazuje, że rozwarstwiła się również struktura ludności czynnej zawodowo w miastach. Głównym celem artykułu jest zbadanie znaczenia wpływu cech pracowników z pokoleń  X i Y na pracę zawodową i życie miejskie. Badanie zostało przeprowadzone wśród 235 pracowników umysłowych zatrudnionych w firmach usługowych, handlowych i marketingowych w sektorze prywatnym w Stambule. Dane uzyskano w trakcie badania ilościowego przeprowadzonego za pomocą kwestionariusza wywiadu techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Według literatury wejście członków różnych pokoleń w życie biznesowe oznacza różne perspektywy i oczekiwania wobec organizacji i miast, w których pracują. Nasze badania pokazują jednak, że poszczególne pokolenia mają różne cechy i oczekiwania tylko w teorii i nie jest to poparte wnioskami wypływającymi z empirii.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2021-03-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/8076
10.18778/0208-6018.352.03
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 1 No. 352 (2021); 39-61
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 1 Nr 352 (2021); 39-61
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/8076/9279
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library