Seniors’ Needs and Dreams as Factors of Successful Aging

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Seniors’ Needs and Dreams as Factors of Successful Aging
Potrzeby i marzenia seniorów jako czynniki pomyślnego starzenia się
 
Creator Rejter, Małgorzata
 
Subject health needs
housing needs
dreams
seniors
city space
I31
I14
potrzeby zdrowotne
potrzeby mieszkaniowe
marzenia
seniorzy
przestrzeń miasta
I31
I14
 
Description The aim of the research was to present the dreams of seniors on the basis of field research. Thanks to the obtained research material, based on the case study method, the needs and dreams of the elderly were diagnosed. The research results obtained in this way allow to identify activities leading to their meeting needs.
Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb i marzeń seniorów, które uważane są w literaturze za czynnik pomyślnego starzenia się. Ważnym aspektem poruszanym w opracowaniu są również potrzeby zdrowotne, opiekuńcze i mieszkaniowe seniorów. Trudno poznać i zrozumieć spersonalizowane potrzeby starszych ludzi tylko poprzez wykorzystanie metod statystycznych czy ekonometrycznych. Dlatego jako główną metodę jakościową w pracy zastosowano wywiady przeprowadzone z kilkorgiem seniorów. Tylko dzięki takim bezpośrednim badaniom społecznym możemy zrozumieć ich potrzeby i marzenia. Realizacja możliwych do spełniania marzeń, a nawet same marzenia, stanowią cząstkę szczęścia, które przyczynia się do wydłużenia życia. Stan zdrowia seniorów wpływa w istotny sposób na ich zdolności do właściwego rozpoznawania i oceny rzeczywistości. Zły stan zdrowia ogranicza możliwość samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Kończy się to izolacją w mieszkaniu, która daje niekorzystne efekty, polegające na braku satysfakcji, i nie pozwala realizować swoich potrzeb oraz spełniać marzeń. Zidentyfikowane potrzeby i marzenia seniorów mogą pomóc w podejmowaniu odpowiednich działań dostosowujących przestrzeń miasta do ich wymagań i możliwości.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-12-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3823
10.18778/0208-6018.351.03
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 6 No. 351 (2020); 45-60
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 6 Nr 351 (2020); 45-60
2353-7663
0208-6018
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3823/9227
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library