ORGANIZATION OF INCLUSIVE SPACE IN THE MODERN UNIVERSITY: INDIVIDUALIZATION AND UNIFICATION

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ORGANIZATION OF INCLUSIVE SPACE IN THE MODERN UNIVERSITY: INDIVIDUALIZATION AND UNIFICATION
ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ
 
Creator Тимчик, Олена
Юлія, Жукова
 
Subject inclusive higher education
special educational services
students with disabilities
інклюзивна вища освіта
особливі освітні послуги
студенти з інвалідністю
 
Description The implementation of qualitative inclusion in higher education institutions is one of the conditions for the constant development of Ukraine. The analysis of statistical data, made by the authors, shows a permanent reduce of the number of people with disabilities, who obtain higher education now. Based on the analysis of modern researches and media materials, authors identify the reasons for this tendency. They believe that one of the main barriers is the inability of young people with disabilities to get a job in their specialty and build a successful professional trajectory.Having analyzed the few of Ukrainian universities’ websites, authors propose the development of a unified approach for the special educational services provision. Authors also determine its main elements as: definition of educational difficulties; systematic monitoring of the availability of higher education institutions and of the level of satisfaction of special educational services; expansion of the collected information about students with disabilities; programs of communication ethics among teachers, students and persons with disabilities; psychological services; monitoring the observance of the rights of students with disabilities; inclusion of students with disabilities in academic mobility programs; employment of students with disabilities; determination of quality indicators for the special educational services provision; providing full information on the possibility of provision services to students with disabilities; representation of students with disabilities in the advertising products of institutions – as equal members of the student community. The authors consider these elements as an appropriate base for determination of the quality of higher education institutions inclusion. At the same time, teachers use the individual approach, adjusting a system of «smart adaptation» for students with different physiological and psychological characteristics.
Забезпечення якісної інклюзії у закладах вищої освіти є однією з умов сталого розвитку України. Аналіз статистичних даних, зроблений авторами, свідчить про тенденцію до зменшення кількості осіб з інвалідністю, які отримують вищу освіту. На основі аналізу сучасних досліджень і матеріалів засобів масової інформації автори визначили причини цієї тенденції. Вони вважають, що одним з бар'єрів є неможливість молоді з інвалідністю влаштуватися на роботу за отриманою спеціальністю і побудувати успішну професійну траєкторію.Проаналізувавши сайти окремих університетів України, автори пропонують розробити уніфікований підхід до надання особливих освітніх послуг. Автори вважають, що його основними елементами мають бути визначення освітніх труднощів; систематичний моніторинг доступності закладів вищої освіти; моніторинг рівня задоволення особливих освітніх послуг; розширення інформації, яка збирається щодо студентів з інвалідністю; програми етики спілкування викладачів і студентів з особами з інвалідністю; психологічних послуг; контроль за дотриманням прав студентів з інвалідністю; включення студентів з інвалідністю до програм академічної мобільності; працевлаштування студентів з інвалідністю; визначення показників якості надання особливих освітніх послуг; надання повної інформації про можливості надання послуг студентам з інвалідністю; представлення студентів з інвалідністю у рекламній продукції закладів. як рівних членів студентської громади. Автори вважають за доцільно покласти ці елементи в основу визначення якості інклюзії закладів вищої освіти. Водночас викладачі мають змогу проявити індивідуальний підхід, продумавши систему «розумного пристосування» для студентів з різними фізіологічними та психологічними особливостями. Можливості для цього розширило дистанційне навчання, поштовх до розвитку якого дали карантинні обмеження в умовах пандемії.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-02-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/796
 
Source Освітологічний дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 69-86
Educological discourse; Vol. 32 No. 1 (2021): Educological discourse; 69-86
Освитологичный дискурс; Том 32 № 1 (2021): Освітологічний дискурс; 69-86
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.1
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/796/633
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library