STUDY OF PREPARING THE TINCTURE TREATING TOOTHACHE FROM PIPER LOLOT AND OCIMUM BASILICUM COLLECTED IN THAI NGUYEN

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY OF PREPARING THE TINCTURE TREATING TOOTHACHE FROM PIPER LOLOT AND OCIMUM BASILICUM COLLECTED IN THAI NGUYEN
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ CỒN THUỐC CHỮA ĐAU RĂNG TỪ LÁ LỐT VÀ HÚNG QUẾ THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN
 
Creator Thịnh, Nguyễn Quốc
Linh, Phạm Thùy
Huy, Đồng Quang
Linh, Nguyễn Thị Ngọc
 
Subject
Preparation; Tincture; Piper lolot; Ocimum basilicum; Toothache
Dược học
Bào chế; Cồn thuốc; Lá lốt; Húng quế; Đau răng
 
Description This study was done to prepare the tincture from Piper lolot and Ocimum basilicum and to evaluate some quality indicators of the tincture. Herba Piperis lolot and Herba Ocimi were collected, preliminarily processed in Thai Nguyen and met the Vietnam Pharmacopoeia standards. Herba Ocimi were divided into raw powder, extracted by cold soaking with 70% ethanol solvent at room temperature to obtain the extract (Herba Ocimi alcohol). Herba Piperis lolot were divided into medium coarse powder, extracted by impregnation method with 70% ethanol solvent to obtain the extract (Herba Piperis lolot alcohol). 2 tinctures were combined together in the ratio 1: 1 and were added with excipients and filter to obtain mixed tinctures. Finally, some quality indicators of the tincture were evaluated. The research team prepared 1000 ml of the mixed tincture from the ingredients including 100 g Herba Ocimi, 100 g Herba Piperis lolot and excipients. The tincture had light brown color, characteristic odor of medicinal herbs and cool spicy taste. It was uniform, not cloudy and with an average density of 0,951 g/ml. Dry bite after evaporation of tincture was 1,78%. The main chemical ingredients such as essential oils and alkaloids were not lost during the preparation.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm bào chế được cồn thuốc từ Lá lốt, Húng quế và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của cồn thuốc. Dược liệu Lá lốt và Húng quế được thu hái, sơ chế tại Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V. Dược liệu Húng quế được chia nhỏ dưới dạng bột thô, sau đó chiết xuất bằng phương pháp ngâm lạnh với dung môi ethanol 70% ở nhiệt độ phòng để thu lấy dịch chiết (cồn Húng quế). Dược liệu Lá lốt được chia nhỏ dạng bột thô vừa, chiết xuất bằng phương pháp ngấm kiệt với dung môi ethanol 70% để thu lấy dịch chiết (cồn Lá lốt). Phối hợp 2 cồn thuốc với nhau theo tỉ lệ 1:1 tiếp tục thêm tá dược và lọc thu được cồn thuốc hỗn hợp. Cuối cùng đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của cồn thuốc. Nhóm nghiên cứu đã bào chế ra 1000 ml cồn thuốc hỗn hợp từ nguyên liệu gồm 100 g Húng quế và 100 g Lá lốt cùng tá dược. Cồn thuốc có màu nâu nhạt, mùi đặc trưng của dược liệu, vị cay mát. Cồn thuốc đồng nhất, không có vẩn đục, có tỷ trọng trung bình là 0,951 g/ml. Cắn khô sau khi bay hơi của cồn thuốc là 1,78%. Các thành phần hóa học chính như tinh dầu và alcaloid không bị mất đi trong quá trình bào chế.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-01-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3655
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 35-41
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 01 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 35-41
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3655/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library