Marked Geminates as Evidence of Sonorants in Sylheti Bangla: An Optimality Account

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Marked Geminates as Evidence of Sonorants in Sylheti Bangla: An Optimality Account
Redki dvojni soglasniki kot dokaz za obstoj zvočnikov v silheti bengalščini: optimalnostni pristop
 
Creator Goswami, Arpita
 
Subject gemination
sonorant
obstruent
constraints
optimality theory
podvojevanje
zvočnik
nezvočnik
omejitve
optimalnostna teorija
 
Description This paper analyzes the universal concept that sonorants are marked geminates in the gemination process of Sylheti Bangla (henceforth SHB). Evidence from SHB suggests that when SHB speakers confront borrowed words with sonorant initial or obstruent initial heterosyllabic clusters, it is invariably the sonorant that gets assimilated. In addition, SHB data indicates that when faced with choices between two sonorants of the heterosyllabic clusters, speakers opt for the less sonorous one for gemination. Given this phenomenon, the proposal that sonorant gemination is absent in SHB could not be the ultimate one as it receives additional support from the fact that SHB also possesses many underlying sonorant geminations. Based on this investigation the hierarchy of the constraints *GG*RR>>*LL*NN is proposed for analyzing the gemination process in SHB. Finally, this paper illustrates some additional constraints in the SHB gemination process found to be necessary.
Članek analizira univerzalni koncept, da so zvočniki zaznamovani soglasniki v procesu podvojevanja v silheti bengalščini (odslej SHB). Podatki iz SHB kažejo, da so v izposojenkah z raznozložnim soglasniškim zaporedjem, vedno zvočniki tisti, ki so podvrženi prilikovanju (asimilaciji). Soglasniško podvojevanje zaradi prilikovanja se vedno zgodi v prid manj zvočnega soglasnika.  Posledično torej predlog, da v SHB ni podvojenih zvočnikov, ni ustrezen, saj je podvojena zvočnika pojavljata v globinski podstavi. Na podlagi raziskave predlagamo naslednjo hierarhija omejitev *GG*RR>>*LL*NN za analizo procesa podvojevanja v SHB. Članek v zaključku ponazarja nekatere dodatne omejitve v postopkih geminacije SHB, za katere je bilo ugotovljeno, da so potrebne.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2021-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9520
10.4312/ala.11.1.99-112
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 11 No 1 (2021); 99-112
Acta Linguistica Asiatica; L. 11 Št. 1 (2021); 99-112
2232-3317
10.4312/ala.11.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9520/9330
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9520/9337
 
Rights Copyright (c) 2021 Arpita Goswami Sunai
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library