Contact-induced variation in Tetun Dili phonology

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Contact-induced variation in Tetun Dili phonology
S stiki pogojene fonološke spremembe v Tetun Dili
 
Creator Avram, Andrei A.
 
Subject Tetun Dili
Portuguese
variation
phonological restructuring
tetun dili
portugalščina
sprememba
fonološko prestrukturiranje
 
Description The paper analyzes the Portuguese influence on Tetun Dili phonology, which can be can be identified at different levels. The phonemic inventory of Tetun Dili has been enriched via borrowing of several consonantal phonemes, triggering an increase in the number of phonological contrasts. Portuguese influence also accounts for the phonetic realizations of a number of consonantal and vocalic phonemes, with some allophonic rules extended even to words belonging to the native stock. Furthermore, the massive influx of Portuguese loanwords has greatly increased the number of permissible onset clusters, and lexical borrowings from Portuguese have led to the occurrence of antepenultimate stress. Finally, Portuguese influence also accounts for the considerable inter-speaker variation. These contact-induced phenomena are shown to correlate with the following factors: knowledge of Portuguese; the exo-normative vs endo-normative orientation of speakers in the case of Portuguese, i.e. towards European or Brazilian Portuguese vs. the East Timorese variety of Portuguese.
Prispevek analizira portugalski vpliv na fonologijo jezika tetun dili, ki ga je mogoče prepoznati na različnih ravneh. Popis fonemov tega jezika je obogaten z izposojo več soglasniških fonemov, kar je sprožilo povečanje števila fonoloških kontrastov. Portugalski vpliv so tudi fonetične realizacije številnih soglasniških in zlogotvornih fonemov, katerih alofonska pravila so razširjena tudi na domače besede. Poleg tega je močan pritok portugalskih izposojenk močno povečal število dovoljenih soglasniških nizov v zaprtem zlogu in spodbudil naglaševanje na predzadnjem zlogu. Nenazadnje pa portugalski vpliv predstavlja precejšnje razlike med govorci. Pokazalo se je, da omenjeni pojavi posledično vplivajo na znanje portugalščine ter na ekso-normativno oziroma endo-normativno usmerjenost govorcev v primeru portugalščine, tj. uporabo evropske ali brazilske portugalščine oziroma uporabo vzhodno-timorske različice portugalščine.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2021-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9386
10.4312/ala.11.1.75-98
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 11 No 1 (2021); 75-98
Acta Linguistica Asiatica; L. 11 Št. 1 (2021); 75-98
2232-3317
10.4312/ala.11.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9386/9329
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9386/9334
 
Rights Copyright (c) 2021 Andrei A. AVRAM
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library