Word Stress system of the Saraiki language

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Word Stress system of the Saraiki language
Sistem besednega naglasa v sarajskem jeziku
 
Creator Atta, Firdos
 
Subject Saraiki
quantity-sensitive
Optimality Theory
trochaic structure
Metrical Phonology
Saraiki
količinska občutljivost
optimalnostna teorija
trohejska zgradba
metrična fonologija
 
Description This study presents an Optimality-Theoretic analysis of Saraiki word stress.  This study presents a first exploration of word stress in the framework of OT. Words in Saraiki are mostly short; secondary stress plays no role here. Saraiki stress is quantity-sensitive, so a distinction must be made between short and long vowels, and light and heavy syllables. A metrical foot can consist of one heavy syllable, two light syllables, or one light and one heavy syllable. The Foot structure starts from right to left in prosodic words. The foot is trochaic and the last consonant in Saraiki words is extra metrical. These generalizations are best captured by using metrical phonology first and Optimality constraints later on.
Ta študija predstavlja analizo besednega naglasa v sarajskem jeziku (sarajščina, angl. Saraiki) v okviru optimalnostne teorije. Besede v sarajščini so večinoma kratke; sekundarni stres ne igra nobene vloge. Besedni naglas je količinsko občutljiv, razlikujemo med kratkimi in dolgimi samoglasniki ter lahkimi in težkimi zlogi. Stopica je lahko sestavljena iz enega težkega zloga, dveh lahkih zlogov ali enega lahkega in enega težkega zloga, v zapisani prozodični besedi se začnejo na desni in se širijo proti levi. Stopica je vedno trohejska in zadnji soglasnik sarajski soglasnik v prozodični besedi je zunaj metričen. Omenjene posplošitve je najbolje zajeti tako, da najprej uporabimo metrično fonologijo in zatem omejitve optimalnostne teorije.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2021-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9261
10.4312/ala.11.1.129-145
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 11 No 1 (2021); 129-145
Acta Linguistica Asiatica; L. 11 Št. 1 (2021); 129-145
2232-3317
10.4312/ala.11.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9261/9324
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/9261/9336
 
Rights Copyright (c) 2021 Firdos Atta
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library