Calendar Effects in the Stock Markets of Central European Countries

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Calendar Effects in the Stock Markets of Central European Countries
Efekty kalendarzowe na giełdach papierów wartościowych państw Europy Środkowej
 
Creator Szymański, Marek
Wojtalik, Grzegorz
 
Subject capital market
seasonal anomalies
calendar effects
market efficiency
January effect
G14
G41
C58
rynek kapitałowy
anomalie sezonowe
efekty kalendarzowe
efektywność rynku
efekt stycznia
G14
G41
C58
 
Description The efficient market hypothesis suggests that there are no opportunities to gain above‑normal profits using available information, because it is all reflected in the prices. However, calendar anomalies are found to contradict the efficient market hypothesis and enable investors to predict prices during specific days. Based on a review of papers on market efficiency and market anomalies, this paper examines and compares calendar effects known as ‘the month‑of‑the year effect’ and ‘the day‑of‑the‑week effect’ between the stock markets of three Central European countries: Poland, Hungary and the Czech Republic. The study has revealed the presence of calendar anomalies in the indexes representing small‑cap stocks listed on the Polish stock market and, to some extent, in the indexes used in the Hungarian and Czech stock markets.
Według hipotezy rynku efektywnego inwestorzy nie są w stanie uzyskiwać ponadprzeciętnych zysków, ponieważ w każdej chwili ceny walorów w pełni odzwierciedlają informacje dostępne na ich temat. Jednakże na rynku występuje wiele anomalii kalendarzowych, co stanowi wyjątek od hipotezy efektywnego rynku. Głównym celem tego artykułu jest analiza i porównanie anomalii kalendarzowych – efektu miesiąca w roku i efektu dnia w tygodniu – na giełdach papierów wartościowych krajów Europy Środkowej (Polska, Węgry i Czechy). W pracy przeprowadzono krytyczną analizę literatury z zakresu anomalii rynkowych. Wyniki badań nie są jednoznaczne. Na polskiej giełdzie zaobserwowano anomalie w przypadku małych firm. Anomalie sezonowe zostały również zaobserwowane do pewnego stopnia na giełdzie węgierskiej oraz czeskiej.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/5961
10.18778/0208-6018.350.02
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 5 No. 350 (2020); 27-51
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 5 Nr 350 (2020); 27-51
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/5961/8926
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library