A Content Management System as an Information Management System in Interdisciplinary Research

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A Content Management System as an Information Management System in Interdisciplinary Research
System zarządzania treścią jako system zarządzania informacją w badaniach interdyscyplinarnych
 
Creator Rola, Paweł
Kuchta, Dorota
 
Subject team science
content management system
software‑as‑a‑service
case study
O31
O32
O33
nauka zespołowa
system zarządzania treścią
oprogramowanie jako usługa
studium przypadku
O31
O32
O33
 
Description Teams of scientific specialists have replaced independent researchers, simultaneously the research team size has increased by 50% over the 19‑year period. Better collaborations between project team members might improve research outcomes or R&D project products. Knowledge needs to be communicated among a research team effectively and shared among all research team members as it is created collaboratively. Collaboration can be successfully supported by providing a knowledge sharing environment and communication facilities. The purpose of this paper is to evaluate the feasibility and discuss novel communication among scientists using a content management system (CMS) which operates based on the Software‑as‑a‑Service (SaaS) cloud‑computing model. This study presents the use of CMS for the collaboration of a research team carrying out a research project funded by the Polish National Science Centre.
Zespoły badawcze coraz częściej zastępują niezależnych badaczy. W ciągu 19 lat wielkość zespołu badawczego wzrosła o 50%. Lepsza współpraca między członkami zespołu badawczego może poprawić wyniki badań lub produkt projektu badawczo‑rozwojowego. W zespole badawczym wiedza – jeżeli jest tworzona wspólnie – musi być skutecznie przekazywana i rozpowszechniona między wszystkich jego członków. Współpraca badaczy może być z powodzeniem wspierana przez zapewnienie odpowiedniego środowiska wymiany wiedzy i udogodnień komunikacyjnych. Celem tego artykułu jest przedstawienie sposobu dzielenia się informacją w zespole badawczym przy wykorzystaniu systemu zarządzania treścią (CMS), działającego na podstawie rozwiązania chmurowego w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS). Przedstawiono w nim także wykorzystanie CMS do wsparcia współpracy zespołu badawczego realizującego projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3798
10.18778/0208-6018.350.04
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 5 No. 350 (2020); 65-81
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 5 Nr 350 (2020); 65-81
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3798/8928
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library