The internationalisation of higher education: losses and benefits

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The internationalisation of higher education: losses and benefits
Umiędzynarodowienie studiów wyższych – dla kogo zyski, dla kogo straty?
 
Creator Butrym, Marek
 
Subject internationalisation of higher education
international students
incoming students
post-graduation plans
umiędzynarodowienie studiów
studenci zagraniczni
przyjazdy studentów
plany studentów
 
Description International declarations emphasise the role of higher education in building the knowledge society and underline its importance for the economic, social and cultural development of individual countries. The article shows how the internationalisation of higher education transforms universities, cities and countries that welcome international students. At the same time, it is stressed that the internationalisation of higher education and the employment of well-educated foreign students in the destination country is one of the forms of brain drain and competition for gifted young people. The example of Poland, where Ukrainian students dominate among international students, is used to demonstrate the benefits enjoyed by the destination country and losses suffered by the country of origin. The situation is presented against the backdrop of the current political instability in Ukraine, which may additionally encourage young people to study and settle abroad.
W międzynarodowych deklaracjach podkreśla się rolę wyższego wykształcenia w budowaniu społeczeństwa wiedzy i jego związek z rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym poszczególnych krajów. W artykule ukazano ekonomiczne znaczenie umiędzynarodowienia studiów dla rozwoju uczelni, miast i krajów, w których studiują zagraniczni studenci. Jednocześnie podkreślono, że jednym z czynników i form drenażu mózgów oraz walki o “mądre głowy” przez kraje zainteresowane własnym rozwojem staje się umiędzynarodowienie studiów wyższych i zatrzymanie części wykształconych studentów zagranicznych na swoim rynku pracy. Na przykładzie Polski, gdzie wśród studentów zagranicznych dominują studenci z Ukrainy, przedstawiono zyski kraju przyjmującego studentów i straty kraju ich pochodzenia. Uwzględniono przy tym aktualny kontekst braku politycznej stabilizacji na Ukrainie, co może dodatkowo, w większym stopniu niż w innych krajach, skłaniać młodych ludzi do wyjazdu na studia i braku planowanego powrotu do kraju pochodzenia.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9107
10.18778/0208-600X.74.03
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 39-54
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 39-54
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9107/8913
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library