The Pakistani community in Spain: social and cultural challenges

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Pakistani community in Spain: social and cultural challenges
Społeczność pakistańska w Hiszpanii – zarys wyzwań społeczno-kulturowych
 
Creator Kosmynka, Stanisław
 
Subject Spain
Pakistani immigrants
distinctiveness
coexistence
Hiszpania
pakistańscy imigranci
odrębność
koegzystencja
 
Description This article uses the example of the Pakistani community to explore the phenomenon of multiculturalism in Spain. Although Muslims of Maghrebi origin constitute the most numerous immigrant group on the Iberian Peninsula, the Pakistanis are special in that they represent an exceptionally distinctive and hermetic community. The article analyses social, economic and cultural determinants of this community’s situation in Spain. The Raval immigrant neighbourhood in Barcelona exemplifies the mechanisms under study. The article focuses on determinants of Pakistani immigrants’ situation as well as the challenges that arise against the backdrop of interaction between this community and the host society. The author also reflects on the issue of the ethnocultural distinctiveness of this group in normative and institutional terms, and analyses the consequences of this distinctiveness.
Artykuł podejmuje problematykę wielokulturowości Hiszpanii w odniesieniu do mieszkającej tam społeczności imigrantów pakistańskich. Na tle liczby wyznawców islamu wywodzących się z regionu Maghrebu zbiorowość ta nie stanowi grupy najliczniejszej, jednak wyróżnia się ze względu na swoją odrębność i hermetyczność. Tekst zawiera analizę wyznaczników społeczno-ekonomicznych i kulturowych, określających sytuację tej społeczności na Półwyspie Iberyjskim. Egzemplifikację charakteryzowanych w artykule mechanizmów stanowi barcelońska dzielnica imigrancka Raval. Rozważania tu zawarte przybliżają determinanty sytuacji imigrantów z Pakistanu oraz wyzwania, które krystalizują się na płaszczyźnie interakcji tej zbiorowości ze społeczeństwem przyjmującym. Artykuł podejmuje refleksję nad problemem odrębności etnokulturowej tej grupy w wymiarze normatywnym oraz instytucjonalnym, a także nad jej skutkami.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9106
10.18778/0208-600X.74.07
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 111-123
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 111-123
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9106/8912
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library