About Marie Skłodowska-Curie on the occasion of her 150th anniversary of the birth

Studia Historiae Scientiarum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title About Marie Skłodowska-Curie on the occasion of her 150th anniversary of the birth
O Marii Skłodowskiej-Curie w 150. rocznicę urodzin
 
Creator Rafalska-Łasocha, Alicja
 
Subject Marie Skłodowska-Curie
radioactivity
discovery of polonium and radium
150th anniversary of Marie Skłodowska-Curie’s birth
Maria Skłodowska-Curie
promieniotwórczość
odkrycie polonu i radu
jubileusz 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
 
Description The article regards the celebrations of the 150th anniversary of the birth of Marie Sklodowska-Curie − a discoverer of polonium and radium, twice decorated with a Noble Prize, the first woman professor of the Sorbonne, who in the ranking organized by the periodical New Scientist was considered the most outstanding and inspiring scientist of all time.In her youth, many universities (among them also Polish) were closed to women, so Marie Skłodowska studied at the Sorbonne in Paris. When, after her studies, she was not accepted as an assistant at the Jagiellonian University in Kraków (Poland), Marie Skłodowska came back to Paris, married Pierre Curie and started her scientific work in his humble lab.The scientific achievements of Maria Skłodowska-Curie were a breakthrough in the history of exact sciences and the basis for the application of new methods in oncological therapies. For modern scientists she is a timeless source of inspiration and is admired not only for her scientific achievements but also for her courage in breaking barriers and helping to redefine the role of women in society and science.On November 7, 2017, we celebrated the 150th anniversary of Marie Skłodowska-Curie’s birth. In Poland and abroad many events were organized during the whole year of 2017 to commemorate her life and achievements. Some of them, as well as some aspects of Skłodowska-Curie’s life and work are described in this paper.
Artykuł poświęcony jest obchodom 150. rocznicy urodzin dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, odkrywczyni polonu i radu, pierwszej kobiecie profesor Sorbony, która w rankingu zorganizowanym przez periodyk New Scientist uznana została za najwybitniejszą i najbardziej inspirującą uczoną wszechczasów.W młodości Marii wiele uniwersytetów (w tym także polskie) było zamkniętych dla kobiet, więc Skłodowska studiowała na Sorbonie w Paryżu. Kiedy po studiach nie została przyjęta jako asystentka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wróciła do Paryża, poślubiła Piotra Curie i rozpoczęła pracę naukową w jego skromnym laboratorium.Osiągnięcia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie były przełomem w historii nauk ścisłych i podstawą do zastosowania nowych metod w terapiach onkologicznych. Dla obecnych naukowców jest ponadczasowym źródłem inspiracji i jest podziwiana nie tylko za osiągnięcia naukowe, ale także za odwagę w przełamywaniu barier i pomoc w redefiniowaniu roli kobiet w społeczeństwie i nauce.W dniu 7 listopada 2017 r. świętowaliśmy 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. W Polsce i za granicą przez cały 2017 rok zorganizowano wiele wydarzeń, upamiętniających jej życie i osiągnięcia. Niektóre z nich, a także niektóre aspekty życia i pracy Skłodowskiej-Curie zostały opisane w niniejszym artykule.
 
Publisher Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences
 
Date 2018-12-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.18.018.9338
10.4467/2543702XSHS.18.018.9338
 
Source Studia Historiae Scientiarum; Vol 17 (2018); 501-521
Studia Historiae Scientiarum; Tom 17 (2018); 501-521
2543-702X
2451-3202
 
Language pol
 
Relation https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.18.018.9338/6808
 
Rights Copyright (c) 2018 Alicja Rafalska-Łasocha
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library