A vacuum to be filled. Central and Eastern Europe in the times of ‘geography without the Germans’

Studia Historiae Scientiarum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A vacuum to be filled. Central and Eastern Europe in the times of ‘geography without the Germans’
Próżnia do wypełnienia. Europa Środkowo-Wschodnia w czasach ‘geografii bez Niemców’
 
Creator Górny, Maciej
 
Subject geography
Geographical Union
Slavic geographical congresses
boycott of the German science
geografia
Unia Geograficzna
zjazdy słowiańskich geografów
bojkot nauki niemieckiej
 
Description This article analyses strategies used by geographers of Central and Eastern Europe, foremost Poland, to improve their international position, in the interwar. The boycott of Germany and its former allies almost until mid-1930s was a challenge to this group and it gradually hindered its development. The most original attempt at overcoming the threat of marginalization were congresses of Slavic geographers organized from 1924. The greatest success, however, came with the 1934 Warsaw congress of the Geographical Union, which was also the occasion for German geographers to fully return to international scholarly exchange.
Artykuł omawia strategie udziału w międzynarodowym życiu naukowym geografów z Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim z Polski. Utrzymujący się prawie do połowy lat trzydziestych bojkot Niemiec i ich byłych sojuszników stanowił dla tej grupy poważne wyzwanie i z czasem coraz większą przeszkodę we własnym rozwoju. Najciekawszą próbą przezwyciężenia marginalizacji okazały się zjazdy geografów słowiańskich organizowane od 1924 roku. Ostatecznie największy prestiżowy sukces na tym polu, warszawski kongres Unii Geograficznej w 1934 roku, stał się zarazem okazją do powrotu niemieckich geografów na forum międzynarodowe.
 
Publisher Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences
 
Date 2018-12-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.18.010.9330
10.4467/2543702XSHS.18.010.9330
 
Source Studia Historiae Scientiarum; Vol 17 (2018); 253-272
Studia Historiae Scientiarum; Tom 17 (2018); 253-272
2543-702X
2451-3202
 
Language eng
 
Relation https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.18.010.9330/6803
 
Rights Copyright (c) 2018 Maciej Górny
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library