Basic objections to the draft and the adopted Act 2.0 vel the Constitution for science

Studia Historiae Scientiarum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Basic objections to the draft and the adopted Act 2.0 vel the Constitution for science
Podstawowe zastrzeżenia wobec projektu i uchwalonej Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla nauki
 
Creator Kokowski, Michał
 
Subject Act 2.0 Constitution for Science
models of university
the model of corporate university
the model of university of new humanism
Research University of the Polish Academy of Sciences
science of science
scientometrics
bibliometrics
model of evaluat
Ustawa 2.0 Konstytucja dla nauki
modele uniwersytetu
korporacyjny model uniwersytetu
model uniwersytetu nowego humanizmu
Uniwersytet Badawczy PAN
naukoznawstwo
naukometria
bibliometria
model ewaluacji czasopism i książek
„zasada dziedziczenia pr
 
Description The article presents essential reservations about the proposal and the adopted Act 2.0 vel Constitution for Science. It focuses on the analysis of two topics: model of university and model of evaluation of journals and books. Our analysis is made in the light of knowledge of integrated sciences of science (containing, i.a., history of science, history of organization of higher education system and science, scientometrics and bibliometrics) and a model of university of new humanism.The article calls for introduction of series of vital modifications in the analyzed Act 2.0 and implementing regulations to remedy their fundamental drawbacks.
Artykuł przedstawia zasadnicze zastrzeżenia wobec projektu i uchwalonej Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla nauki i skupia się na analizie dwóch zagadnień: modelu uniwersytetu oraz modelu ewaluacji czasopism i książek. Analiza ta jest rozwijana w świetle wiedzy z zakresu zintegrowanego naukoznawstwa (w skład którego wchodzi m.in. historia nauki, historia organizacji szkolnictwa wyższego i nauki oraz naukometria i bibliometria) i modelu uniwersytetu nowego humanizmu.Artykuł postuluje wprowadzenie szeregu istotnych modyfikacji treści Ustawy 2.0 i rozporządzeń wykonawczych, aby zaradzić ich podstawowym wadom.
 
Publisher Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences
 
Date 2018-12-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.18.016.9336
10.4467/2543702XSHS.18.016.9336
 
Source Studia Historiae Scientiarum; Vol 17 (2018); 453-476
Studia Historiae Scientiarum; Tom 17 (2018); 453-476
2543-702X
2451-3202
 
Language pol
 
Relation https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.18.016.9336/6794
 
Rights Copyright (c) 2018 Michał Kokowski
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library