People with excess body weight and weight discrimination in the labour market

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title People with excess body weight and weight discrimination in the labour market
Dyskryminacja osób z nadmierną masą ciała na rynku pracy
 
Creator Krogulec, Martyna
 
Subject overweight
obesity
excess body weight
stigmatisation
discrimination
stereotypes
labour market
nadwaga
otyłość
nadmierna masa ciała
stygmatyzacja
dyskryminacja
stereotypy
rynek pracy
 
Description This article addresses issues associated with the perception of obesity and being overweight in the labour market, and the issue of weight discrimination. Excess body weight has become a very serious social problem. The increase in rates of obesity and being overweight is a serious problem both for individuals and social policies in advanced societies. In some countries, over 50% of the population have excess body weight. The literature to date indicates that people struggling with being overweight and obesity are discriminated at work. Research shows that these individuals are believed to have lower leadership potential, a lower IQ and lower effectiveness compared to individuals of normal weight. For this reason, people with excess body weight are subjected to stigmatisation and discrimination, have limited chances of occupying managerial positions, and earn lower incomes. The article also shows whether and how overweight and obese people can defend their rights.
Artykuł dotyczy postrzegania nadwagi i otyłości na rynku pracy oraz dyskryminacji związanej z tym zjawiskiem. Nadmierna masa ciała stała się bardzo poważnym problemem społecznym. Wzrost wskaźników nadwagi i otyłości stanowi istotny problem dla osób i polityki społecznej w krajach rozwiniętych. W niektórych krajach już ponad 50 proc. społeczeństwa ma problemy z nadmierną masą ciała. Dotychczasowa literatura podaje, że osoby zmagające się z nadwagą i otyłością są dyskryminowane w miejscu pracy. Badania wykazują, że osoby te są postrzegane jako mające mniejszy potencjał przywódczy, niższy iloraz inteligencji i skuteczność w porównaniu z osobami o normalnej wadze. Z tego też powodu osoby z nadmierną masą ciała są narażone na stygmatyzację i dyskryminację, mają mniejsze szanse na zatrudnienie na wyższych stanowiskach i niższe dochody. Artykuł pokazuje również, czy i jak osoby z nadwagą i otyłością mogą bronić swoich praw.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9094
10.18778/0208-600X.74.02
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 27-38
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 27-38
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9094/8889
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library