Empowered patient autonomy in the network in the selected area of theoretical reflection and empirical analysis

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Empowered patient autonomy in the network in the selected area of theoretical reflection and empirical analysis
Autonomiczność pacjenta w sieci – w wybranym obszarze refleksji teoretycznej i analizy empirycznej
 
Creator Łaska-Formejster, Alicja
 
Subject autonomy
empowerment
perception of empowerment
empowered patient
patient online
network
qualitative analysis
autonomia
autonomiczność
percepcja autonomiczności
empowered patient
pacjent w sieci
sieć
analiza jakościowa
 
Description The aim of the article is to perceive the understanding of autonomy by conscious, empowered patients through an awareness of responsibility for their own health and knowledge of their rights. This perception was made by analysing their statements published in 16 online medical forums and portals, which referred to the components of autonomy. One hundred and twenty-seven posts qualified for qualitative analysis. Based on the research findings, it was concluded that the authors of the posts (intuitively) properly identified autonomy (although they did not use this notion as such), paying attention to principal, formative qualities and inherent rights. They identify these qualities based on the course and characteristics of interactions between patients and healthcare practitioners (exposing their deficits), within the context of participants’ rights and duties as well as their opinions about physicians’ qualifications and desired (mainly soft) competences.
 
Celem artykułu jest percepcja pojmowania autonomiczności przez wzmocnionych wiedzą, upodmiotowionych poprzez świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie i znajomość przynależnych praw pacjentów (empowered). Owej percepcji dokonano poprzez analizę ich wypowiedzi opublikowanych na 16 forach i portalach internetowych o tematyce medycznej, w których pojawiały się nawiązania do komponentów autonomiczności. Do analizy jakościowej zakwalifikowano 127 postów. Wyniki badania umożliwiły sformułowanie wniosku, że autorzy wpisów autonomiczność (choć nie przywołują tego pojęcia) identyfikują (intuicyjnie) w jej właściwym znaczeniu, zwracając uwagę na pryncypialne jej przymioty, które ją określają, i uprawnienia, które stanowią jej filar. Percypowali oni owe przymioty w przebiegu i cechach interakcji pacjent-personel medyczny (demaskując ich deficyt), w kontekście posiadanych przez uczestników relacji uprawnień i obowiązków oraz w opiniach o kwalifikacjach lekarzy i pożądanych ich kompetencjach (głównie miękkich).
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9093
10.18778/0208-600X.74.01
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 5-25
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 74 (2020): Chosen Problems in the Process of Building Social Relations; 5-25
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9093/8887
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library