La reforma siscentista de la Casa de la Universitat de la Ciutat de Mallorca

Locus Amoenus

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La reforma siscentista de la Casa de la Universitat de la Ciutat de Mallorca
La reforma seiscentista de la Casa de la Universidad de Palma de Mallorca
The 17th-century reform of the University House in the city of Mallorca
 
Creator Bauçà de Mirabò Gralla, Concepció; Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (adscrit a la Universitat Pontifícia Comillas)
 
Subject arquitectura; Ajuntament; barroc; Palma de Mallorca; segle XVII
arquitectura; Ayuntamiento; barroco; Palma de Mallorca; siglo XVII
architecture; town hall; Baroque; Palma de Mallorca; 17th century
 
Description L’edifici de l’actual Ajuntament de Palma és fruit de la reforma que durant la segona meitat del segle XVII reestructurà la llavors anomenada Casa de la Universitat, amb el fi de dotar-la de la representativitat necessària. La present investigació es basa en la recerca documental per aportar novetats sobre la forma com es desenvolupà el procés constructiu de la nova façana i la reconstrucció interior de l’immoble. El dit seguiment inclou la troballa d’evidències sobre els recursos que es valoraren i s’utilitzaren a l’hora d’oferir una imatge renovada de la institució municipal als ciutadans.
El edificio del actual Ayuntamiento de Palma es fruto de la reforma que durante la segunda mitad del siglo XVII reestructuró la entonces llamada Casa de la Universidad con el fin de dotarla de la representatividad necesaria. El presente estudio se basa en la investigación documental para aportar novedades sobre la forma cómo se desarrolló el proceso constructivo de la nueva fachada y la reconstrucción interior del inmueble. Dicho seguimiento incluye el hallazgo de evidencias sobre los recursos que se valoraron y se utilizaron a la hora de ofrecer una imagen renovada de la institución municipal a los ciudadanos.
The building that serves as the current town hall of Palma de Mallorca is the result of a reform carried out in the second half of the 17th century to restructure what was then known as the University House in order to lend it the representational character it required. This investigation is based on documentary research to provide new information on the process to construct the new façade and reconstruct the interior of the building, as well as evidence about the resources that were used to provide citizens a renewed image of this municipal institution.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2020-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-bau%C3%A7a
10.5565/rev/locus.375
 
Source Locus Amoenus; Vol. 18 (2020); 99-114
Locus Amoenus; Vol. 18 (2020); 99-114
Locus Amoenus; Vol. 18 (2020); 99-114
2014-8798
1135-9722
 
Language cat
 
Relation https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-bau%C3%A7a/375-pdf-ca
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-bau%C3%A7a/1547
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-bau%C3%A7a/1548
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-bau%C3%A7a/1549
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-bau%C3%A7a/1550
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-bau%C3%A7a/1551
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-bau%C3%A7a/1552
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-bau%C3%A7a/1600
 
Rights Copyright (c) 2020 Concepció Bauçà de Mirabò Gralla
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library