L’enigma del «Paisatge de Granada», de Fortuny, copiat per Manet

Locus Amoenus

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L’enigma del «Paisatge de Granada», de Fortuny, copiat per Manet
The enigma of the “Granada Landscape” of Fortuny copied by Manet
El enigma del «Paisaje de Granada», de Fortuny, copiado por Manet
 
Creator Cano Díaz, Emiliano; Investigador independent
 
Subject Fortuny; Manet; Duret; Pagans; Marcello; Raffalovich; impressionisme; paisatge; Granada
Fortuny; Manet; Duret; Pagans; Marcello; Raffalovich; Impressionism; landscape; Granada
Fortuny; Manet; Duret; Pagans; Marcello; Raffalovich; impresionismo; paisaje; Granada
 
Description L’existència d’una còpia signada «Manet» del Paisatge de Granada, de Fortuny, constitueix una estranyesa dins de la producció del pintor francès, així com un enigma sobre el lloc i el moment en què va poder ser realitzada. Aquestes incògnites, que havien quedat sense resoldre malgrat els progressos realitzats en la matèria principalment per Cristina Mendoza, requerien una recerca més profunda que proporcionés nous elements per a la seva resolució. Així, després d’una intensa cerca, ha estat possible ajustar i incorporar informació inèdita sobre les trajectòries de totes dues pintures i s’ha aconseguit establir les circumstàncies en què va poder realitzar-se la còpia de Manet.
The existence of a copy of Fortuny’s Landscape of Granada signed “Manet” is a oddity within the production of the French painter, as well as an enigma regarding the time and the place where it may have been made. These incertitudes, which had remained unsolved despite the progress made on the issue mainly by Cristina Mendoza, required further investigation that could provide new elements for their resolution. Thus, after intense research, it has been possible to revise and incorporate unpublished information on the trajectories of both paintings, allowing us to establish the circumstances in which the Manet copy was made.
La existencia de una copia firmada «Manet» del Paisaje de Granada, de Fortuny, constituye una extrañeza dentro de la producción del pintor francés, así como un enigma acerca del lugar y el momento en que pudo ser realizada. Estas incógnitas, que habían quedado sin resolver a pesar de los progresos realizados en la materia principalmente por Cristina Mendoza, requerían de una investigación más profunda que proporcionara nuevos elementos para su resolución. Así, después de una intensa búsqueda, ha sido posible ajustar e incorporar información inédita sobre las trayectorias de ambas pinturas y se han logrado establecer las circunstancias en las que pudo realizarse la copia de Manet.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2020-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-cano
10.5565/rev/locus.370
 
Source Locus Amoenus; Vol. 18 (2020); 137-151
Locus Amoenus; Vol. 18 (2020); 137-151
Locus Amoenus; Vol. 18 (2020); 137-151
2014-8798
1135-9722
 
Language spa
 
Relation https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-cano/370-pdf-es
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1441
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1442
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1443
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1444
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1445
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1446
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1447
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1448
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1449
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v18-cano/1598
 
Rights Copyright (c) 2020 Emiliano Cano Díaz
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library