RESEARCH TO COMPLETE THE PRODUCTION PROCESS OF (Scrophularia ningpoensis Hemsl) UNDER GACP - WHO IN SA PA, LAO CAI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESEARCH TO COMPLETE THE PRODUCTION PROCESS OF (Scrophularia ningpoensis Hemsl) UNDER GACP - WHO IN SA PA, LAO CAI
NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU HUYỀN SÂM (Scrophularia ningpoensis Hemsl) THEO GACP – WHO TẠI SA PA, LÀO CAI
 
Creator Tần, Nguyễn Thị
Núi, Đào Văn
 
Subject
Medicinal plants; Black Gingsen; fertilizer; processing time; season; Sa Pa– LaoCai

Dược liệu; Huyền sâm; phân bón; thời gian xử lý; thời vụ; Sa Pa-Lào Cai
 
Description Black Ginseng (Scrophularia ningpoensis Hemsl), belonging to the family of Scrophulariaceae, is a medicinal plant originating from China. The extract of its root has antibacterial properties and should be used as an antipyretic, anti-inflammatory, treatment of rosacea, pharyngitis, laryngitis, stomatitis, gingivitis, conjunctivitis, constipation. Nowadays, Northern Ginseng medicinal herbs are imported from China, so research on seed production and cultivation is very necessary. The experiments on the seasonal effects, density and distance, fertilizer, seed treatment method were arranged according to the method of complete randomization (RCBD), 3 replicates. Research results show that before sowing, Black Ginseng seeds should be processed by soaking seeds in warm water for at least 4 hours, the reasonable season for sowing Black Ginseng seeds is November of solar calendar and the appropriate amount of fertilizer is 12,000 kg of manure + 800 kg of NPK (5: 10: 3: 8).
Huyền sâm còn gọi là Hắc sâm (Scrophularia ningpoensis Hemsl), thuộc họ Hoa Mõm chó (Scrophulariaceae), là cây thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dịch chiết từ rễ Huyền sâm có tính kháng khuẩn nên được dùng làm thuốc giải nhiệt, tiêu viêm, điều trị bệnh tinh hồng nhiệt, viêm họng, viêm thanh quản, viêm miệng, viêm lợi, viêm kết mạc, trị táo bón. Hiện nay, dược liệu Huyền sâm được nhập từ Trung Quốc nên việc nghiên cứu sản xuất giống và trồng trọt là rất cần thiết. Các thí nghiệm về ảnh hưởng thời vụ, mật độ và khoảng cách, phân bón, biện pháp xử lý hạt được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trước khi gieo hạt Huyền sâm cần được xử lý bằng cách ngâm hạt trong nước ấm ít nhất là 4 giờ, thời vụ hợp lý để gieo hạt Huyền sâm là tháng 11 dương lịch và lượng phân bón thích hợp là 12.000 kg phân chuồng + 800 kg NPK (5:10:3:8).
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3857
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 48-54
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT; 48-54
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3857/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library