Animated film as a space for presenting and contesting masculinity

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Animated film as a space for presenting and contesting masculinity
Typy męskości prezentowane we współczesnych filmach animowanych
 
Creator Madej, Kacper
 
Subject masculinity
animated films
gender stereotypes
gender studies
men’s studies
męskość
filmy animowane
stereotypy płciowe
socjologia płci
studia nad męskością
gender studies
men’s studies
 
Description Animated movies can be treated as one of the forms of cultural transmission that can be a source of gender stereotypes. Therefore, they are involved in the process of constructing images of femininity and masculinity, especially among young viewers. The author of this article presents what are, in his opinion, the most popular ways of categorizing masculinity, and then juxtaposes them with the typology of masculine characters presented in contemporary animated films. The empirical material used in the study is based on a qualitative content analysis carried out on the fifteen most popular titles from the years 2011–2015. Certain difficulties regarding the description of the characters presented in animated films, using categories from classical theories of masculinity, are indicated. The author presents a new category of masculinity – selective masculinity.
Filmy animowane mogą być traktowane jako jedna z form przekazów kulturowych będących źródłem stereotypów płciowych. Biorą zatem udział w procesie konstruowania obrazu kobiecości oraz męskości, szczególnie wśród młodych odbiorców. Autor artykułu przedstawia najpopularniejsze jego zdaniem sposoby kategoryzowania męskości, następnie zestawia je z typologią postaci męskich prezentowanych we współczesnych filmach animowanych. Wykorzystany materiał empiryczny pochodzi z jakościowej analizy treści przeprowadzonej na piętnastu najpopularniejszych tytułach z lat 2011–2015. Wskazane zostały trudności z opisem bohaterów prezentowanych w filmach animowanych za pomocą kategorii pochodzących z klasycznych teorii męskości. Autor prezentuje nową kategorię męskości – męskość selektywną.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8799
10.18778/0208-600X.73.03
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 73 (2020): Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research; 37-53
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 73 (2020): Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research; 37-53
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8799/8616
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library