American war movies. David Ayer’s Fury as mythologisation of war and soldiers

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title American war movies. David Ayer’s Fury as mythologisation of war and soldiers
Amerykańskie filmy wojenne. Furia Davida Ayera jako mitologizacja wojny i żołnierzy
 
Creator Kępiński, Marcin
 
Subject war
myth
popular culture
film protagonist
wojna
mit
kultura popularna
bohater filmu
 
Description Both pop culture and modern Hollywood cinema are mainly intended for entertainment. American war films are not free from this vice. A researcher of culture should shun attempts to find hidden symbols, myths and flashes of meanings from distant traditional culture in such films. Contemporary popular mythologies do not represent the same mythical pattern that Eliade wrote about. Popular culture consists of ideas on various topics, borrowings, quotations and fragments of meanings, all patched together. In my view, however, Fury goes beyond pop culture and entertainment. After all, there is also good American war cinema and films that are not mindless borrowings or calques of carelessly patchworked pieces of pop culture. One can look at them and find certain cultural tropes and motifs known to specialists in humanities, such as an initiation journey, the symbolic language of eternal myths or archetypal figures of cultural heroes, all in a version transformed by popular culture, of course. The aim of my article is therefore to analyse David Ayer’s film from the perspective of a culture researcher who seeks cultural tropes and sources of the war hero myth in this cinematic work.
Zarówno popkultura, jak i nowoczesne kino hollywoodzkie są przeznaczone głównie do rozrywki. Amerykańskie filmy wojenne nie są wolne od tego imadła. Badacz kultury powinien unikać w takich filmach prób odnajdywania ukrytych symboli, mitów i przebłysków znaczeń z odległej kultury tradycyjnej. Współczesne popularne mitologie nie reprezentują tego samego mitycznego wzorca, o którym pisał Eliade. Kultura popularna składa się z idei na różne tematy, zapożyczeń, cytatów i fragmentów znaczeń, wszystko to splecione razem. Jednak, moim zdaniem, Furia wykracza poza popkulturę i rozrywkę. Istnieją dobre amerykańskie filmy wojenne, które nie są bezmyślnymi zapożyczeniami ani kalkami niedbale sklejonych kawałków popkultury. Można na nie spojrzeć i znaleźć pewne kulturowe tropy i motywy znane specjalistom od nauk humanistycznych, takie jak podróż inicjacyjna, symboliczny język odwiecznych mitów czy archetypowe postacie bohaterów kultury, oczywiście w wersji przekształconej przez kulturę popularną. Celem mojego artykułu jest zatem analiza filmu Davida Ayera z perspektywy badacza kultury, który w tym filmowym dziele poszukuje kulturowych tropów i źródeł mitu bohatera wojennego.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzowany
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8798
10.18778/0208-600X.73.02
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; No. 73 (2020): Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research; 21-36
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; Nr 73 (2020): Cinema, Film, Hero, Actor in Sociological Analyses and Research; 21-36
2353-4850
0208-600X
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/8798/8615
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library