Aktiviti KoKurikulum di Sekolah Swasta Terpilih Melahirkan Pelajar Berdikari–Analisis Kualitatif

Borneo International Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Aktiviti KoKurikulum di Sekolah Swasta Terpilih Melahirkan Pelajar Berdikari–Analisis Kualitatif
 
Creator Ismail, Abdul Munir
Osman, Zulkifli
Mokhtar, Ahmad Effat
 
Description Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di empat buah sekolah menengah swasta dapat melahirkan pelajar yang mampu berdikari dalam masing-masing kerjaya. Ada segelintir masyarakat mengatakan aktiviti kokurikulum hanyalah sebagai memenuhi waktu pelajar semasa di sekolah sahaja. Persepsi tersebut kurang tepat dan tidak berasas. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif bagi mendapatkan maklumat. Seramai enam orang pelajar senior dari empat buah sekolah swasta di negeri Selangor dipilih sebagai responden. Penyelidik menggunakan kaedah temubual berfokus bagi mendapatkan maklumat responden.  Dapatan kajian dibentangkan dalam bentuk deskriptif iaitu huraian terhadap objektif kajian. Kajian mendapati aktiviti kokurikulum nasyid dan bermain alat muzik, berkebun sayur, memelihara ikan air tawar dan menternak binatang diterapkan kepada pelajar. Ada pun aktiviti memasak, menjahit pakaian dan berniaga kecil-kecilan menjadi suatu kerjaya yang menjana pendapatan yang lumayan kepada pelajar. Hasil kajian ini sangat relevan terhadap remaja bahawa aktiviti bermain alat muzik, berkebun sayur, memelihara ikan air tawar dan menternak binatang merupakan sumber pendapatan yang sesuai diceburi masa kini. Menerusi aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah para pelajar mengasah bakat  mereka untuk kerjaya masing-masing. Hal ini secara tidak langsung menyuburkan aktiviti ekonomi semasa.
 
Publisher Majmuah Enterprise
 
Date 2020-12-11
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://majmuah.com/journal/index.php/bij/article/view/63
 
Source Borneo International Journal eISSN 2636-9826; Vol 3 No 2 (2020): December; 1-5
2636-9826
 
Language eng
 
Relation https://majmuah.com/journal/index.php/bij/article/view/63/33
 
Rights Copyright (c) 2020 Borneo International Journal eISSN 2636-9826
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library