Lensregnskaber og lensadministration 1610-60

Landbohistorisk Tidsskrift: Bol og By

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Lensregnskaber og lensadministration 1610-60
 
Creator Damkjer, Orla
 
Description Analysen når frem til, at lensregnskabernes umiddelbare regnskabsresultat ikke er retvisende, da også afgifter, der reelt var i restance, var indtægtsført. Det konstateres, at også fæstebønder reelt havde ret til at pantsætte eller sælge fæstegårde. til gengæld havde og brugte lensmanden en række ikke-økonomiske magtmidler.
 
Publisher Landbohistorisk Selskab
 
Date 1982-03-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artikel undergået peer review
 
Format application/pdf
 
Identifier https://tidsskrift.dk/labo/article/view/26103
 
Source Landbohistorisk Tidsskrift: Bol og By; Nr. 4 (1982): Forvaltning og ejendomsstruktur i det syttende århundrede
Landbohistorisk Tidsskrift: Bol og By; No 4 (1982): Forvaltning og ejendomsstruktur i det syttende århundrede
2446-3302
0107-5853
 
Language dan
 
Relation https://tidsskrift.dk/labo/article/view/26103/22975
 
Rights Ophavsret (c) 2017 Landbohistorisk Tidsskrift: Bol og By
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library