Les marqueurs d'identité masculine et féminine dans les fabliaux

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Les marqueurs d'identité masculine et féminine dans les fabliaux
Les marqueurs d'identité masculine et féminine dans les fabliaux
Identifikacijska znamenja moških in ženskih likov v fabliaujih
 
Creator Ferlež, Urh
Pintarič, Miha
 
Subject fabliaux
marqueurs d‘identité
hommes/femmes du Moyen âge
Rutebeuf
Jean Bodel
fabliaux
marqueurs d‘identité
hommes/femmes du Moyen âge
Rutebeuf
Jean Bodel
fabliauji
identifikacijska znamenja
ženske in moški v srednjem veku
Rutebeuf
Jean Bodel
 
Description L‘article traite les marqueurs d‘identité dans les fabliaux, vérifiant l’hypothèse selon laquelle les hommes dans les fabliaux sont identifiés par ce qu‘ils font, par le métier qu‘ils exercent plutôt que par leurs caractéristiques physiques, et que les femmes sont soit identifiées par leur mari soit par leurs caractéristiques à elles. L’analyse qualitative et, ensuite, quantitative des fabliaux montre que la quantité d’informations que le lecteur reçoit sur l‘identité d‘un personnage varie d’un fabliau à l’autre, que les auteurs ne différencient les genres selon la quantité des marqueurs d‘identité, selon leurs caractéristiques physiques, que les personnages masculins principaux sont effectivement souvent caractérisés par leur métier, alors que les personnages féminins, dans la grande majorité des cas, ne portent pas le marqueur du métier, à l‘exception des personnages secondaires ou ceux qui ont le même métier.
L‘article traite les marqueurs d‘identité dans les fabliaux, vérifiant l’hypothèse selon laquelle les hommes dans les fabliaux sont identifiés par ce qu‘ils font, par le métier qu‘ils exercent plutôt que par leurs caractéristiques physiques, et que les femmes sont soit identifiées par leur mari soit par leurs caractéristiques à elles. L’analyse qualitative et, ensuite, quantitative des fabliaux montre que la quantité d’informations que le lecteur reçoit sur l‘identité d‘un personnage varie d’un fabliau à l’autre, que les auteurs ne différencient les genres selon la quantité des marqueurs d‘identité, selon leurs caractéristiques physiques, que les personnages masculins principaux sont effectivement souvent caractérisés par leur métier, alors que les personnages féminins, dans la grande majorité des cas, ne portent pas le marqueur du métier, à l‘exception des personnages secondaires ou ceux qui ont le même métier.
Članek obravnava identifikacijska znamenja moških in žensk v fabliaujih. Preverja hipotezo, po kateri naj bi bili moški liki v fabliaujih indentificirani po tistem, kar počnejo, tj. po poklicu ki ga opravljajo, redkeje pa po svojih telesnih in karakternih značilnostih. Po drugi strani naj bi bili ženski liki identificirani bodisi po zakonskih možeh bodisi po telesnih značilnostih in značaju. Kvalitativna in kvantitativna analiza osemnajstih izbranih fabliaujev sta pokazali, da se količina informacij, ki jo lahko bralec dobi o identiteti nekega lika, spreminja od fabliauja do fabliauja, tudi znotraj opusov enega pisca (npr. Rutebeufa). Pokazalo se je tudi, da pisci ne razlikujejo spolov glede na to, kako in koliko opisujejo njihovo zunanjost in značaj. Po drugi strani so moški liki pogosto označeni s poklicem, ženski pa v veliki večini primerov to niso. Ženske stranske osebe so pogosteje označene s poklicem kot glavne.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-11-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9684
10.4312/an.53.1-2.183-194
 
Source Acta Neophilologica; Vol 53 No 1-2 (2020); 183-194
Acta Neophilologica; L. 53 Št. 1-2 (2020); 183-194
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.53.1-2
 
Language fra
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9684/9156
 
Rights Copyright (c) 2020 Urh Ferlež, Miha Pintarič
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library