Memoirism Hype

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Memoirism Hype
Navdušenje nad memoaristiko
 
Creator Udovič, Boštjan
 
Subject diplomatic memoirs
Slovenian diplomacy
(semi-)literary genres
linguistic capacity
diplomatski spomini
slovenska diplomacija
(pol)literarne zvrsti
jezikovna samoniklost
 
Description Literary theory puts memoirs on the intersection between literary and semi-literary genres, which makes them specific by definition. But when we talk about memoirs of diplomats, they are even more specific, as they are often the only source describing events that took place in diplomatic intercourse. This article analyses the significance of writing memoirs as seen by diplomats through interviews with ten Slovenian diplomats. The interviewees agree that memoirs need to be written, not only to shed light on events that took place in diplomacy, but also because they can be important literary works and contribute to the spread of diplomatic terminology.
Memoari oz. spominska literatura je v literarni teoriji uvrščena na presek med literarnimi in polliterarnimi zvrstmi. Kot takšna je že per definitionem specifična. Če pa govorimo o spominih diplomatov, so ti še bolj specifični, saj so mnogokrat edini vir opisa dogodkov, ki so se v diplomatskem občevanju zgodili. Pričujoči članek, na podlagi 10 izvedenih intervjujev med slovenskimi diplomati, ki so napisali (pol)literarna dela, analizira pomen pisanja spominov, kot ga razumejo diplomati sami. Intervjuvanci se strinjajo, da je spomine pomembno pisati ne samo zaradi osvetljevanja dogodkov, ki so se zgodili v diplomaciji, ampak tudi zato, ker so spomini lahko pomembno literarno delo oz. delo, ki prispeva k uveljavljanju terminologije s področja diplomacije.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-11-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9682
10.4312/an.53.1-2.153-166
 
Source Acta Neophilologica; Vol 53 No 1-2 (2020); 153-166
Acta Neophilologica; L. 53 Št. 1-2 (2020); 153-166
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.53.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9682/9154
 
Rights Copyright (c) 2020 Boštjan Udovič
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library