Stigma as an Attribute of Oppression or an Agent of Change

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Stigma as an Attribute of Oppression or an Agent of Change
Stigma kot atribut zatiranja ali agent spremembe
 
Creator Zorc Maver, Darja
 
Subject stigma
racism
oppression
gender
Bernardine Evaristo
stigma
rasizem
zatiranje
spol
Bernardine Evaristo
 
Description The purpose of this paper is to describe the processes of stigmatization and oppression of women as presented by Bernardine Evaristo in her book Girl, Woman, Other. The book features twelve female characters who are very different from each other, but what they have in common is that they each, in their own way, face stigma, misunderstanding and social exclusion. The social construction of stigma causes various kinds of social inequalities of the stigmatized. Through the fictional narratives of the stigmatized and the reflection of their position in the novel, stigmatized women become the bearers of change and not merely the victims of oppression.
Namen prispevka je opis procesov stigmatiziranja in zatriranja žensk kot jih prikaže avtorica Bernardine Evaristo v svoji knjigi Girl, Woman, Other. V knjigi nastopajo liki dvanajstih žensk, ki so si med seboj izredno različne, vendar jim je skupno to, da se vsaka na svoj način sooča s stigmatizacijo, nerazumevanjem in socialno izključenostjo. Socialna konstrukcija stigme pozroča socialne neenakosti stigmatiziranih. Skozi pripovedi stigmatiziranih in refleksijo svojega položaja stigmatizirane ženske v romanu postanejo nosilke sprememb in ne zgolj žrtve zatiranja.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-11-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9680
10.4312/an.53.1-2.119-131
 
Source Acta Neophilologica; Vol 53 No 1-2 (2020); 119-131
Acta Neophilologica; L. 53 Št. 1-2 (2020); 119-131
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.53.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9680/9152
 
Rights Copyright (c) 2020 Darja Zorc Maver
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library