Margaret Atwood, World-Famous but Yet to Be Discovered by Many Slovene Readers

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Margaret Atwood, World-Famous but Yet to Be Discovered by Many Slovene Readers
Margaret Atwood – pisateljica svetovnega slovesa, a mnogim slovenskim bralcem še neznana
 
Creator Onič, Tomaž
Gadpaille, Michelle
Blake, Jason
Mohar, Tjaša
 
Subject Margaret Atwood
Canadian literature
literary translation
genres
Margaret Atwood
kanadska književnost
književni prevod
žanri
 
Description Margaret Atwood is the only Canadian author whose 80th birthday in 2019 was celebrated by the global academic community. This is not surprising, as she is the most famous Canadian writer, popular also outside literary circles. On this occasion, Slovene Canadianists organized a literary event at the Maribor University Library, which presented an outline of Atwood’s oeuvre and a selection of translated poems and excerpts of prose texts; some of these were translated especially for the event. Of Atwood’s rich and varied oeuvre, only eight novels, a few short fiction pieces and some thirty poems have been translated into Slovene. This article thus aims at presenting those aspects of Atwood’s work which are less know to Slovene readers. It is no secret that Atwood is often labelled a feminist writer, mostly on account of The Handmaid’s Tale and the TV series based on the novel. However, many Slovene readers may not know that she also writes poetry, short fiction, non-fiction and children’s literature, that she is a committed environmentalist, and that she discussed the problem of “Debt and the Shadow Side of Wealth” in a prestigious lecture series. There are not many authors who master as many genres as Atwood and who are so well-received by readers and critics alike. The latter is true of Atwood also in Slovenia, and we can only hope that Slovene publishers will make more of Atwood’s work available to Slovene readers. All the more so since Atwood has no plans to end her career: just before her 80th birthday she was on a tour in Europe promoting her latest novel, The Testaments, and she would have continued touring in 2020 were it not for the COVID pandemic.
Margaret Atwood je edina kanadska avtorica, katere 80-letnico so jeseni 2019 obeležile akademske skupnosti po vsem svetu. To ne preseneča, saj je najpopularnejša kanadska pisateljica, cenjena tudi zunaj literarnih krogov. Slovenski kanadianisti smo njen visoki jubilej obeležili z literarnim dogodkom v Univerzitetni knjižnici Maribor, na katerem smo predstavili avtoričin opus ter izbor njenih pesmi in odlomkov iz njenih del, pri čemer smo nekatera besedila prevedli posebej za to prireditev. Od njenega bogatega in raznolikega opusa je bilo doslej poslovenjenih le osem romanov, nekaj krajših proznih besedil in nekaj deset pesmi. Pričujoči članek želi bralstvu približati predvsem tiste vidike avtoričinega opusa, ki so v slovenskem prostoru manj znani oz. še neznani. Tudi pri nas ni skrivnost, da Margaret Atwood – predvsem zaradi Dekline zgodbe oz. televizijske nadaljevanke, posnete po literarni predlogi – pogosto označujejo za feministično pisateljico, manj znano pa je, da piše tudi poezijo, kratko prozo, knjige za otroke ter esejska in kritiška besedila, da je izjemno okoljsko osveščena ter da je posnela niz predavanj na temo zadolževanja in senčne plati bogastva. Le malokateri literat se tako uspešno kot ona preskuša v vseh žanrih in je hkrati ljubljenec kritikov in občinstva. Slednje zanjo velja tudi v slovenskem prostoru, zato lahko brez zadržkov upamo, da bodo slovenski založniki domačemu bralstvu približali še več njenih del. Margaret Atwood kljub častitljivi starosti še ne namerava zaključiti svoje kariere: tik pred okroglo obletnico je na turneji po Evropi predstavljala svoj zadnji roman Testamenti, s čimer bi nadaljevala v letu 2020, če ji tega ne bi preprečila pandemija.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-11-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9675
10.4312/an.53.1-2.33-47
 
Source Acta Neophilologica; Vol 53 No 1-2 (2020); 33-47
Acta Neophilologica; L. 53 Št. 1-2 (2020); 33-47
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.53.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/9675/9147
 
Rights Copyright (c) 2020 Tomaž Onič, Michelle Gadpaille, Jason Blake, Tjaša Mohar
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library