HISTORICAL STAGES OF CANADA’S NATIONAL STRATEGY FORMATION OF HEALTH PROMOTION OF THE POPULATION

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title HISTORICAL STAGES OF CANADA’S NATIONAL STRATEGY FORMATION OF HEALTH PROMOTION OF THE POPULATION
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ КАНАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
 
Creator Мохоньок, Зоряна
 
Subject детермінанти здоров’я
здоров’я населення
формування здорового способу життя людей
determinants of health
population health
health promotion
 
Description Analysis of the current socio-cultural situation shows that health promotion and maintaining health of the nation are formed as one of the priority areas and values of statehood and public consciousness. The principal social, economic and cultural changes that have taken place in Ukraine in recent years necessitate a revision of approaches to the modernization of the domestic health care system and the promotion of a healthy lifestyle. The current coronavirus COVID-19 outbreak literally locked down the whole world and isolated various continents, peoples, nations and countries from each other.Therefore this situation with pandemic clearly demonstrated the unpreparedness of both our country and the world’s most powerful states to resist global epidemics, the vulnerability of national healthcare systems and shortcomings in the field of health promotion. The purpose of this article is to outline and describe the main stages of Canada’s national strategy formation of health promotion. The article identifies the essential characteristics of the phenomenon of "health promotion".Recently, the problem of human health and a healthy lifestyle and its formation has acquired a new understanding and significance. The analysis of scientific and pedagogical literature testifies to the multifaceted phenomenon of a healthy lifestyle. Canada was the first country in the world to pay attention to the need of maintaining and strengthening the health of the younger generation by promoting a healthy lifestyle. This country was one of the first in the world to recognize the need for government assistance and regulation of healthy lifestyles. Analyzing the scientific and pedagogical literature, we can identify three stages of Canada’s national strategy formation of health promotion.The tasks of further scientific research are a more detailed theoretical analysis of each of the above stages, the drafting of prognostic recommendations with the possibility of taking into account the strategies of health promotion in the reform processes in modern Ukraine.
Дослідження соціально-культурного стану сьогоднішньої України демонструє, що пропагування здорового способу життя населення та збереження здоров’я нації є одним із пріоритетних векторів розвитку держави й суспільної свідомості. Зміни у культурному, економічному та соціальному житті України, що відбулися за останні роки, виявляють нагальні проблеми у вітчизняній системі охорони здоров’я населення, вказуючи на необхідність перегляду підходів до її вдосконалення та модернізації. Глобальний локдаун, що відбувся через спалах коронавірусу COVID-19, буквально паралізував увесь світ, викривши слабкі місця більшості із світових країн у багатьох галузях суспільного життя (охорона здоров’я, освіта, промисловість тощо) з одного боку, та ставши каталізатором реформаційних процесів та позитивних зрушень – з іншого. Одним із прикладів готовності до світових епідемій може слугувати Канада – країна, яка вважається основоположницею та лідером серед світових розвинених держав у галузі формування здорового способу життя населення та збереження здоров’я нації.Автором проаналізовано сучасний стан досліджень зарубіжними науковцями періодів розвитку стратегії Канади стосовно формування здорового способу життя населення. Закцентовано увагу на особливостях дій канадського уряду у період пандемії COVID-19 та на ефективності прийнятих Канадою заходів у протидії коронавірусній інфекції.У статті визначено та схарактеризовано основні історичні етапи становлення феномену формування здорового способу життя населення (ФЗСЖ) в Канаді у глобальному контексті. Автором досліджено, як національний та світовий розвиток, масштабні економічні кризи та інші світові потрясіння окреслили сутність концепту формування здорового способу життя та збереження здоров’я нації як одного із пріоритетних напрямів і ціннісних орієнтацій держави. Окреслено перспективи подальших наукових розвідок щодо застосування прогресивного досвіду Канади у формуванні здорового способу життя населення в українських реаліях.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2020-11-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/771
 
Source Освітологічний дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 15-29
Educological discourse; Vol. 31 No. 4 (2020): Educological discourse; 15-29
Освитологичный дискурс; Том 31 № 4 (2020): Освітологічний дискурс; 15-29
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/771/614
 
Rights Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library