The Bulgarian mission of Tadeusz Stanislaw Grabowski in the years 1915–1918 in his publications in the weekly magazine ”Wiadomości Polskie”

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Bulgarian mission of Tadeusz Stanislaw Grabowski in the years 1915–1918 in his publications in the weekly magazine ”Wiadomości Polskie”
Bułgarska misja Tadeusza Stanisława Grabowskiego w latach 1915–1918 w świetle jego publikacji na łamach tygodnika "Wiadomości Polskie"
 
Creator Rubacha, Jarosław; Jarosław Rubacha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
 
Subject Tadeusz Stanisław Grabowski, Bulgaria, Polish Press Office in Sofia, Supreme National Committee
Tadeusz Stanisław Grabowski; Bulgaria; Supreme National Committee, Polish Press Office in Sofia; Polish-Bulgarian Society in Sofia
 
Description The outbreak of World War I inspired the Supreme National Committee to take action for the popularization of the political aims of Poles in Europe. The network of information agencies was created for this purpose. One of the agencies was the press office in Sofia with T. S. Grabowski at the forefront. The agency not only provided information about events in Poland, but also promoted the Polish culture and created a basis for the future bilateral Polish-Bulgarian cooperation.
Wybuch I wojny światowej skłonił działaczy Naczelnego Komitetu Narodowego do podjęcia działań na rzecz politycznych celów Polaków na arenie międzynarodowej. W tym celu w kilku państwach europejskich powołane zostały ekspozytury Biura Prasowego NKN. Jedną z nich było Polskie Biuro Prasowe w Bułgarii, na czele którego stanął T. S. Grabowski. Biuro to informowało bułgarską opinię publiczną o wydarzeniach rozgrywających się na ziemiach polskich, propagowało polską kulturę i tworzyło podstawy przyszłych polsko-bułgarskich stosunków dwustronnych.
 
Publisher Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Contributor

 
Date 2017-01-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6257
10.14746/bp.2016.23.5
 
Source Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; 71-94
Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; 71-94
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6257/7123
 
Rights Copyright (c) 2017 Jarosław Rubacha
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library