Minimising the risk of sole proprietorship in the contextof regulations in Poland

Cadernos de Campo: Revista de Ciências Sociais

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Minimising the risk of sole proprietorship in the contextof regulations in Poland
Minimalizacja ryzyka jednoosobowej działalności gospodarczej w kontekście uregulowań prawnych w Polsce
 
Creator Gzik, Monika
 
Description In the light of the act on the freedom of economic activity, private persons may run a single proprietorship business and act independently as entrepreneurs. This institution, as the most common form of undertaking business activity in Poland, fills a significant fragment of the labor market space. The formal requirements of running a single economic enterprise are basically minimal. The form seems to be convenient for a beginner entrepreneur. However, the growing one-man business can carry a number of legal or financial risks. The article pointed out main problems related to functioning of sole proprietorship in the context of regulations in Poland. As examples of minimizing the risk, solutions in the form of mediation, contractor’s financial credibility analysis, collateral of receivables and transforming into a commercial law company were offered.
W świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo, występując wówczas samodzielnie jako przedsiębiorcy. Instytucja ta, jako najpowszechniejsza forma podejmowania działalności gospodarczej w Polsce, wypełnia znaczny fragment przestrzeni rynku pracy. Wymagania formalne prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej są właściwie minimalne. Forma ta wydaje się wygodna dla początkującego przedsiębiorcy. Jednakże rozrastająca się jednoosobowa działalność gospodarcza może nieść za sobą szereg ryzyk prawnych bądź finansowych. W artykule wskazano na węzłowe problemy związane z funkcjonowaniem jednoosobowej działalności gospodarczej w kontekście uregulowań prawnych w Polsce. Jako przykłady minimalizacji ryzyka zaproponowano rozwiązania w postaci mediacji, oceny wiarygodności finansowej kontrahenta, zabezpieczenia wierzytelności oraz przekształcenia w spółkę prawa handlowego.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-07-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/gospodarka/article/view/5262
10.18778/1429-3730.51.01
 
Source Gospodarka w Praktyce i Teorii; Vol 51 No 2 (2018); 7-20
Gospodarka w Praktyce i Teorii; Tom 51 Nr 2 (2018); 7-20
2450-095X
1429-3730
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/gospodarka/article/view/5262/4938
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library