Aprèn història en anglès! Un projecte d’innovació de llengües estrangeres a l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Aprèn història en anglès! Un projecte d’innovació de llengües estrangeres a l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre
Learn History in English! An innovation project of foreign languages at the Julio Antonio de Mora de l'Ebre secondary school
Aprende historia en inglés! Un proyecto de innovación de lenguas extranjeras en el Instituto Julio Antonio, de Mora del Ebro
 
Creator Meix-Boira, Loreto
 
Subject Educació secundària; Ciències socials; Anglès
Secondary School; History; English
Educación secundaria; Ciencias sociales; Inglés
 
Description Aprèn història en anglès! és un projecte d’innovació de llengües estrangeres creat per ensenyar història en anglès a estudiants de secundària la llengua materna dels quals no és l’anglès (CLIL, Content and Language Integrated Learning, també conegut com a AICLE, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera ). El projecte consta de tres blocs que tracten aspectes polítics, socials, econòmics i culturals sobre el món antic, Egipte i Roma, i l’edat mitjana (Life in Ancient Egypt, Ancient Rome i Middle Ages). Amb els materials creats per a aquest projecte, els estudiants tindran l’oportunitat de treballar amb textos atractius i amb una gran varietat d’activitats durant unes 140 hores. L’alumnat prendrà contacte amb les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), ja que part del material es troba a la xarxa i, a més, es tracta d’un projecte interdisciplinari, en el qual es treballen les ciències socials, l’anglès i les TIC. El material és adequat per utilitzar-lo amb alumnes de 12 a 15 anys.
Learn History in English! is a project created to teach History in English to 12 to 15 year-old Secondary students, whose mother tongue  is other than English (CLIL  Content and Language Integrated Learning).  The project is split in 3 modules which are focused on four main themes:  politics, society, economy and culture about Egypt, Rome and the Middle Ages (Life in Ancient Egypt, Ancient Rome and Middle Ages). The students are intended to work with texts and a great variety of activities for about 140 hours long. The visuals are also an important component in the handout. The students are going to cope with the ICT, since some material is on the net.
Aprende historia en inglés es un proyecto de innovación de lenguas extranjeras pensado para enseñar historia en inglés a estudiantes de secundaria cuya lengua materna no es el inglés (AICLE, aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera; en inglés CLIL, Content and Language Integrated Learning). El proyecto consta de tres bloques que tratan aspectos políticos, sociales, económicos i culturales sobre el mundo antiguo, Egipto y Roma, y la Edad Media (Life in Ancient Egypt, Ancient Rome y Middle Ages). Con los materiales pensados para éste proyecto los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con atractivos textos y con una variedad de actividades durante unas 140 horas. Los estudiantes entraran en contacto con las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) debido a que parte del material se halla en la red y a la vez es un proyecto interdisciplinar, puesto que se trabajan, además, las ciencias sociales y el inglés. El material es apropiado para utilizarlo con alumnos de 12 a 15 años.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2012-07-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2012.5.2526
10.1344/reire2012.5.2526
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 5, No 2; 59–82
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 5, No 2; 59–82
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 5, No 2; 59–82
2013-2255
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2012.5.2526/4080
/*ref*/Commission of the European Communities (1995). White Paper: Teaching and Learning Towards the Learning Society. Brussel·les: Consell d’Europa, DGV. [En línia] http://ec.europa.eu/languages/documents/doc409_en.pdf [Consulta: 30 juny 2012]
/*ref*/Coyle, D. (2002) «Developing CLIL: towards a theory of practice». CLIL in Catalonia, from Theory to Practice. Monographs, núm. 6 (pp.5-29). Barcelona: APAC.
/*ref*/Coyle, D. (2006) Content and Language Integrated Learning Motivating Learners and Teachers. SCILT. Scottish Languages Review. 13 [en línia] http://www.strath.ac.uk/media/faculties/hass/scilt/slr/issues/13/SLR13_Coyle.pdf [Consulta: 30 juny 2012].
/*ref*/Eurydice (2004) Content and Language Integrated Learning (CLIL) At school in Europe. The Netherlands. [En línia] www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?2655 [Consulta: 30 juny 2012].
/*ref*/Huibregtse, I. (2001) Effecten en didactiek van tweetalig voortgezet onderwijs in Nederland. Utrecht: Ivlos.
/*ref*/Langé, G. (2001) Teaching through a foreign language. A guide for teachers and Schools. [En línia] http://www.ub.edu/filoan/CLIL/teachers.pdf [Consulta: 30 juny 2012].
/*ref*/Marsh, D. (2000) Using Languages to learn and learning to use languages. [En línia] http://archive.ecml.at/mtp2/clilmatrix/pdf/1UK.pdf [Consulta: 30 juny 2012].
/*ref*/Marsh, D. (2002) CLIL/EMILE-The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential. [En línia] http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/david_marsh-report.pdf [Consulta: 30 juny 2012].
/*ref*/Marsh, D. (2005) «Adding language without taking away». The Guardian CLIL Debate Association of Teachers of English as a Foreign Language conference. [En línia] http://www.guardian.co.uk/guardianweekly/story/0,12674,1464367,00.html [Consulta: 30 juny 2012].
/*ref*/Mäsh, N. (1993) The German Model of bilingual Education: an Administrator’s Perspective. Clevedon: Baetens Beardsmore.
/*ref*/Navés, T.; Muñoz, C. (1999) CLIL experiences in Spain. [En línia] http://www.ub.edu/filoan/addendumen.html#2 [Consulta: 30 juny 2012].
/*ref*/Nuffield Language Inquiry (2000) Languages: the next generation. The final report and recommendations. Londres: Nuffield Foundation.
/*ref*/Riddle, E. (2005) «Social Development Theory», de Lev Vigotsky. [En línia] http://www.balancedreading.com/vygotsky.html[Consulta: 30 juny 2012].
/*ref*/Van Lier, L. (2004) The ecology of learning. Londres: Sage Publications.
/*ref*/Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society, Cambridge: Harvard University Press.
/*ref*/Wolf, D. (2005) Project D3 Clil Matrix.–Central workshop report. [En línia] http://archive.ecml.at/mtp2/clilmatrix/pdf/wsrepD3E2005_6.pdf [Consulta: 30 juny 2012].
 
Rights Copyright (c) 2012 Loreto Meix-Boira
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library