Components del procés interactiu que afavoreixen la formació de l'alumnat a l'educació secundària obligatòria

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Components del procés interactiu que afavoreixen la formació de l'alumnat a l'educació secundària obligatòria

Componentes del proceso interactivo que favorecen la formación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria
 
Creator Giné, Núria
Piqué-Simón, Begoña
 
Subject ESO; components d’ensenyament-aprenentatge; aspectes afavoridors; experiències d’èxit


 
Description L’educació secundària obligatòria sembla que estigui permanentment en crisi: situacions conflictives entre els diferents agents, fracàs escolar, bullying o reiterades modificacions curriculars són alguns dels múltiples exemples que envaeixen els medis educatius i el debat social i accentuen les crítiques i les experiències negatives que es donen en aquesta etapa educativa. Certament, la secundària obligatòria té com a repte fonamental la comprensivitat, que comporta l’atenció a la diversitat de tots els adolescents en una etapa vital complicada; aquest repte educatiu i social, sens dubte, ha de tenir ombres, però també té llums en forma d’experiències reeixides que convergeixen en un millor i major aprenentatge de l’alumnat. La recerca que es presenta en aquest article es proposa fer emergir i difondre les característiques que reuneixen les pràctiques exitoses que es donen a les aules de la secundària obligatòria. La metodologia usada per assolir aquesta finalitat essencial ha estat el recull i l’anàlisi de relats de persones de diferents trams d’edat sobre les seves millors experiències en la secundària obligatòria com a alumnes.Els diversos objectius que es pretenen amb el recull i l'estructuració d’aquestes veus es poden sintetitzar en dos: identificar les característiques essencials o components de les «bones pràctiques» i contribuir a la reflexió i el debat en la formació inicial i permanent del professorat. A partir de les aportacions recollides es pot concloure que: - A l’ESO, en el nostre context, es registren nombroses experiències reeixides per a l’aprenent. Les experiències tenen incomptables formes de concretar-se en la pràctica (en forma de projectes, plans estratègics, programes concrets de determinades matèries, etc.). - Malgrat la diversitat de pràctiques concretes, hi ha un nombre reduït de components que determinen i caracteritzen aquestes pràctiques reeixides. El nostre treball identifica aquests components i els agrupa en cinc categories que es refereixen a aspectes de metodologia, continguts, relació educativa, relació entre iguals i projecte de centre.
The study we present here aims to identify, and draw attention to, the distinctive features that promote successful learning practices in secondary school classrooms. The subject is important because of the negativity that characterizes many accounts of secondary school education, even from inside the educational context. We interviewed pupils with first-hand experience of secondary school studies. Their responses suggest that: - In secondary school in Catalonia, there are numerous successful experiences for the learner. - These successful experiences vary enormously in terms of their format: projects, strategic plans, specific programs in particular subjects, etc. - Despite the great diversity of these successful practices, they present a set of common components. Our study identifies these components and groups them in five categories: methodology, content, educational relationships, peer relationships, the centres mission statement.

 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2010-03-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2010.3.1315
10.1344/reire2010.3.1315
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol.: 3 Núm.: 1; 66–83
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol.: 3 Núm.: 1; 66–83
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol.: 3 Núm.: 1; 66–83
2013-2255
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2010.3.1315/2636
/*ref*/Bolívar, A. (2002). «“¿De nobis ipsis silemus?”»: Epistemología de la investigación biográfico-narrativa en educación». En Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 4, núm. 1, p. 40-65.
/*ref*/Geertz, C. (1990). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
/*ref*/GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (2009). Organització i funcionament dels centres educatius públics d’educació secundària. Text complet (curs 2009-2010).
/*ref*/Glaser, B. G.; Strauss, A. L. (1967). The discovery of Grouded Theory. Chicago: Aldine.
 
Rights Copyright (c) 2010 Núria Giné Freixes i Begoña Piqué Simón
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library