Det næstekærlige fællesskab: Bemærkninger til kristendommens selv-dekonstruktion

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Det næstekærlige fællesskab: Bemærkninger til kristendommens selv-dekonstruktion
 
Creator Lysemose, Kasper
 
Subject Religionsvidenskab; Idehistorie; Filosofi
Religion; Kristendom; Næstekærlighed; Jean-Luc Nancy; Søren Kierkegaard; Hans Blumenberg; med-væren; dekonstruktion
 
Description The paper presents the self-deconstruction of Christianity in the guise of two claims: i. The God withdrawn is part in a community of those who are abandoned by God – namely as the ‘with’ of their being-with. ii. Christian love is the reserve in Christianity that exposes us to this very being-with – i.e. to something in Christianity “older” than Christianity itself. Jean-Luc Nancy’s general ontology of being-with and its specific configuration as a ‘deconstruction of Christianity’ is introduced. Subsequently this deconstruction is traced in The Works of Love by Søren Kierke-gaard.

Artiklen præsenterer kristendommens selv-dekonstruktion i form af to teser: i. Den tilbagetrukne Gud er med i fællesskabet af dem, der er forladt af Gud – nemlig som ‘medet’ i deres med-væren. ii. Den kristne kærlighed er den reserve i kristendommen, som eksponerer os for netop denne med-væren – dvs. for noget i kristendommen, der er “ældre” end kristendommen selv. Der introduceres til Jean-Luc Nancys generelle med-værens ontologi og dens specifikke udformning som en ‘dekonstruktion af kristendommen’. Herefter efterspores denne dekonstruktion i Kjerlighedens Gjerninger af Søren Kierkegaard.
 
Publisher Aarhus Universitetsforlag
 
Contributor
 
Date 2017-02-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/article/view/25032
 
Source Religionsvidenskabeligt Tidsskrift; Nr. 65 (2016); 57-77
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift; Nr. 65 (2016); 57-77
1904-8181
0108-1993
 
Language dan
 
Relation http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/article/view/25032/21959
 
Rights Copyright (c) 2016 Forfatter og Tidsskrift
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library