Trosbegrebet hos Slavoj Žižek

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Trosbegrebet hos Slavoj Žižek
 
Creator Karlsen, Mads Peter
 
Subject Religionsvidenskab; Idehistorie; Filosofi
Zizek; tro; fetichisme; religion; det reelle; den anden; Slavoj Zizek; ideologikritik; psykoanalyse; Lacan
 
Description The aim of this article is to provide a systematic presentation of Slavoj Žižek's reflections on belief and hereby to indicate his relevance for a philosophy of religion. The article begins with a brief introduction to Žižek's basic philosophical concern and a theological contextualization of his thinking from the perspective of this concern. This is followed by an exposition of his concept of belief. The starting point of this exposition is Freud's reflections on fetishism and disavowal that form the background for Žižek’s analysis of belief in modern secular society and as structural conditions of the human consciousness. Subsequently, the article presents Žižek's reflections on belief as reflective in terms ‘displaced belief’ in ‘the other who is supposed to believe’. It is demonstrated here how Žižek operates with a distinction between an ‘imaginary’ belief that is structured like the fetishistic disavowal and a ‘symbolic’ unconscious belief in belief as such. The final section of the article sheds light on Žižek's view of atheism and his introduction of a third form of ‘atheistic belief’, while considering whether this kind of belief belongs to the register of the ‘real’.

Hensigten med denne artikel er at give en systematisk fremstilling af Slavoj Žižeks overvejelser over tro for herved at tematisere hans religionsfilosofiske relevans. Der indledes med en kort introduktion til Žižeks grundlæggende filosofiske anliggende og en teologisk kontekstualisering af hans tænkning ud fra dette anliggende. Derefter udfoldes fremstillingen af trosbegrebet. Udgangspunktet tages i Freuds betragtninger over fetichisme og fornægtelse, der danner baggrunden for Žižeks analyser af tro i det moderne sekulære samfund og som strukturelt vilkår ved den menneskelige bevidsthed. Derefter præsenteres Žižeks overvejelser over refleksiv tro som ’forskudt tro’ på ’den anden, der formodes at tro’. Det demonstreres her, hvordan Žižek opererer med et skel mellem en ’imaginær’ tro, der er struktureret som den fetichistiske fornægtelse og en ’symbolsk’ forudgående, ubevidst tro på selve det at tro. Til sidst i artiklen belyses Žižeks opfattelse af ateistisme og hans introduktion af en tredje form for ’ateistisk tro’, og det overvejes om denne form for tro kan siges at høre til i det reelles register.
 
Publisher Aarhus Universitetsforlag
 
Contributor
 
Date 2017-02-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/article/view/25031
 
Source Religionsvidenskabeligt Tidsskrift; Nr. 65 (2016); 38-56
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift; Nr. 65 (2016); 38-56
1904-8181
0108-1993
 
Language dan
 
Relation http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/article/view/25031/21958
 
Rights Copyright (c) 2016 Forfatter og Tidsskrift
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library