Peter Sloterdijk, Skum og religion

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Peter Sloterdijk, Skum og religion
 
Creator Lundager Jensen, Hans Jørgen
 
Subject Religionsvidenskab; Idehistorie; Filosofi
Religion; Religionsfilosofi; Filosofi; Sloterdijk; Peter Sloterdijk;
 
Description Introduction to the work of Peter Sloterdijk, with special attention to his ideas on religion. The article first gives an overview of the main subjects of some of the most important books: Critique of Cynical Reason, the three volumes in the Spheres-trilogy: Bubbles, Globes, and Foams and In the World Interior of Capital. Subsequently, it explains the main topics in the work such as post-enlightenment, immunity systems, anthropology, and theories of social life. Finally, it discusses the main issues in Sloterdijk’s thoughts on religion, based on books such as Rage and Time, and God’s Zeal.

Religionsvidenskabelig orienteret indføring i Peter Sloterdijks værk, med særlig opmærksomhed på hans religionsteori. Artiklen giver først et overblik over hovedværker: Kritik af den kyniske fornuft, trebindsværket om Sfærer: ‘Bobler’, ‘Glober’ og ‘Skumdannelser’ samt ‘I den kapitalistiske verdens indre rum’. Derefter følger en redegørelse for de vigtigste emner i værket: post-oplysning, immunsystemer, antropologi og teorier om menneskers liv sammen. Til sidst diskute-res Sloterdijks religionsteori som den er fremlagt i bøgerne Vrede og tid og Guds iver.
 
Publisher Aarhus Universitetsforlag
 
Contributor
 
Date 2017-02-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/article/view/25027
 
Source Religionsvidenskabeligt Tidsskrift; Nr. 65 (2016); 5-37
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift; Nr. 65 (2016); 5-37
1904-8181
0108-1993
 
Language dan
 
Relation http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/article/view/25027/21948
 
Rights Copyright (c) 2016 Forfatter og Tidsskrift
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library