New Results Regarding the Construction Method for D‑optimal Chemical Balance Weighing Designs

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title New Results Regarding the Construction Method for D‑optimal Chemical Balance Weighing Designs
Nowe wyniki dotyczące metody konstrukcji D‑optymalnych chemicznych układów wagowych
 
Creator Ceranka, Bronisław
Graczyk, Małgorzata
 
Subject balanced bipartite weighing design
balanced incomplete block design
chemical balance weighing design
D‑optimality
ternary balanced block design
C02
C18
C90
dwudzielny układ bloków
układ zrównoważony o blokach niekompletnych
chemiczny układ wagowy
układ D‑optymalny
trójkowy zrównoważony układ bloków
C02
C18
C90
 
Description We study an experiment in which we determine unknown measurements of p objects in n weighing operations according to the model of the chemical balance weighing design. We determine a design which is D‑optimal. For the construction of the D‑optimal design, we use the incidence matrices of balance incomplete block designs, balanced bipartite weighing designs and ternary balanced block designs. We give some optimality conditions determining the relationships between the parameters of a D‑optimal design and we present a series of parameters of such designs. Based on these parameters, we will be able to set down D‑optimal designs in classes in which it was impossible so far.
W artykule rozważamy doświadczenie, w którym wyznaczamy nieznane miary p obiektów przy użyciu n operacji pomiarowych zgodnie z modelem chemicznego układu wagowego. Wyznaczamy układ, który spełnia kryterium D‑optymalności. Do konstrukcji D‑optymalnego układu wykorzystujemy macierze incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych, dwudzielne układy blokowe oraz trójkowe zrównoważone układy blokowe. Podajemy pewne warunki optymalności, określające zależności między parametrami D‑optymalnego układu i prezentujemy serie parametrów takich układów. Na podstawie tych parametrów będziemy mogli wyznaczyć D‑optymalne układy w klasach, w których do tej pory nie było to możliwe.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2020-11-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/6452
10.18778/0208-6018.349.08
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 4 No. 349 (2020); 129-141
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 4 Nr 349 (2020); 129-141
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/6452/8496
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library