Antón and the Innocents, by Méndez Ferrín. An Internationalist Conception of Contemporary Galicia from Vigo and its Sea

Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Antón and the Innocents, by Méndez Ferrín. An Internationalist Conception of Contemporary Galicia from Vigo and its Sea
Antón e os inocentes, de Méndez Ferrín. Unha concepción internacionalista da Galicia contemporánea desde Vigo e o seu mar
 
Creator Blanco Casás, Antón
 
Subject Méndez Ferrín
Antón e os inocentes
Vigo
Atlantic ocean
interna- tionalism
universality
contemporary Galicia.
Ferrín
Antón e os inocentes
Vigo
océano Atlántico
internacionalismo
universalidade
Galicia contemporánea.
 
Description The following paper is a speci c reading of Xosé Luís Méndez Ferrín’s Antón e os inocentes. It attempts to sketch an internationalist worldview of the Galician national space and territory through the city of Vigo and its sea. They both function as axes for historical and social issues that involve the Galician proletariat. In addition, it is also a journey through the importance of the sea, and concretely the Atlantic Ocean, in the history not only of Galician literature, but Galician culture. The recent 2019 re-edition of Méndez Ferrin’s book imposes a reading key based on the idea of contemporaneity.
O artigo a seguir conforma una lectura concreta de Antón e os inocentes, de Xosé Luís Méndez Ferrín como una novela que bosquexa unha cosmovisión internacionalista do espazo e do territorio nacional galego a través da cidade de Vigo e o seu mar. Ambos os dous funcionan a xeito de núcleo explicativo dos feitos historicos e sociais que ateñen ao proletariado galego. Asemade efectúa un percorrido pola importancia do mar, concretamente do océano Atlántico na historia non só da literatura galega, senón mesmo da súa cultura. A recente reedición no 2019 deste libro de Ferrín impón a idea da contemporaneidade como chave de lectura.
 
Publisher Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal
Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal
 
Date 2020-11-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Article revisat per persones expertes
Peer reviewed article
Artículo revisado por pares
Artigo revisado por persoas expertas
Avaliado pelos pares
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2020.9.10
10.1344/%x
 
Source Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 9 (2020): Expressions de la diversitat en la literatura brasilera contemporània; 177-202
Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal; No. 9 (2020): Expressions of Diversity in Contemporary Brazilian Literature; 177-202
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; Núm. 9 (2020): Expresiones de la diversidad en la literatura brasileña contemporánea; 177-202
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; Núm. 9 (2020): Expresións da diversidade na literatura brasileira contemporánea; 177-202
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; n. 9 (2020): Expressões da Diversidade na Literatura Brasileira Contemporânea; 177-202
2014-8534
2014-8526
 
Language glg
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2020.9.10/32471
 
Rights Copyright (c) 2020 Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library