En kirke eller flere? De ortodokse kirker i Danmark

Religion i Danmark

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title En kirke eller flere? De ortodokse kirker i Danmark
 
Creator Hvithamar, Annika
 
Subject ortodoks kristendom; ortodokse kirker; russis-ortodoks; rumænsk-ortodoks; serbisk-ortodoks; makedonsk-ortodoks
 
Description Ortodoks kristendom forbindes ofte med en form for kristendom, som hører hjemme i sydligere eller østligere himmelstrøg end det danske. Men der har været ortodokse kristne i Danmark siden 1800-tallet. Og de vokser i disse år. Men er der tale om en kirke – den ortodokse kirke, eller er der tale om flere kirker – de ortodokse kirker? På Familiestyrelsens hjemmeside optræder i dag fem ortodokse kirker: To russiske, en serbiske, en makedonske, en rumænsk og den ortodokse kirke i Danmark. Det kan umiddelbart virke modsætningsfyldt. Men svaret ligger dels i den ortodokse kirkes historie og organisationsstruktur og dels i den historiske udvikling i Europa. Hvad en ortodoks kirke er, og hvordan de har udviklet sig i Danmark er derfor temaet for denne artikel.
 
Publisher Center for SamtidsReligion
 
Contributor
 
Date 2016-06-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rid/article/view/23615
 
Source Religion i Danmark; Årg. 5, Nr. 1 (2013); 132-137
Religion i Danmark; Årg. 5, Nr. 1 (2013); 132-137
2445-5024
 
Language dan
 
Relation http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rid/article/view/23615/20673
 
Rights Copyright (c) 2016 Delt ophavsret
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library