MEDIA EDUCATION IN UKRAINE: LEGISLATIVE PROVISION ANALYSIS

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MEDIA EDUCATION IN UKRAINE: LEGISLATIVE PROVISION ANALYSIS
МЕДІАОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Creator Головченко, Гліб
 
Subject медіаінформаційна грамотність
медіаосвіта
нормативно-правове забезпечення
forms of media education
legislative provision
media information literacy
media education, Ukraine
 
Description Today, in a digital society, media and information literacy, which is the result of media education, is considered vital. The importance of media education is acknowledged by Ukrainian authorities, researchers, practicing teachers, public organizations. Hence, Ukraine has acquired some experience in providing media education. The goal of the article is to analyze media education in Ukraine from the standpoint of regulatory and legal support and the experience of its practical implementation. A complex of scientific research methods was used to achieve the established goal: overview of literature and legislative documents; analysis, synthesis of the obtained results, prognostic method.
It was found out that a number of legal documents regulate the activities of the media sphere in Ukraine. However, the vast majority of them refer to the activities of the media or the regulation of the information sphere. Instead, the development of media information literacy is regulated not by a separate law, but in the context of a number of more global laws of Ukraine on education.  Priority areas for further development of media education are defined in the Concept of media education for the period up to 2025. The analysis of the Concept regarding the forms of media education and the tasks facing them were analyzed. 7 forms of media education were characterized in the article: pre-school, school, out-of-school, higher school, for parents, for adults, non-formal media education. Inadequacy of using the term “media education through media” as non-formal media education was proved. The expediency of differentiating terms “non-formal” and “informal” media education was substantiated. Hence, one more form of media education was distinguished – "self-education through media".    It is defined as a self-organized acquisition of digital, informational and media competencies during daily activities related to professional, social or other activities, family or leisure. The perspectives of further research were outlined, particularly as an empirical investigation.
Нині в умовах цифрового суспільства життєво необхідними навичками вважаються медіаінформаційні, які є результатом медіаосвіти. Важливість і необхідність впровадження медіаосвіти в навчальний процес на усіх рівнях освітньої системи, а також у всіх освітніх системах розуміється і підтримується державними органами, науковцями, прогресивно мислячими громадськими діячами в Україні. Мета статті – проаналізувати  медіаосвітню діяльність з позиції нормативно-правового забезпечення та досвіду його практичної реалізації на теренах України. Використано комплекс методів наукового пошуку: огляд літератури, аналіз, синтез отриманих даних, прогностичний метод.
З’ясовано, що ціла низка правових документів регулює діяльність медіасфери в Україні. Однак, переважна більшість із них стосуються саме діяльності медіа чи регулювання інформаційної сфери. Натомість, розвиток медіаінформаційної грамотності регулюється не окремим законом, а в контексті низки законів України про освіту. Визначено й охарактеризовано 7 пріоритетних напрями подальшого розвитку медіаосвіти згідно з Концепцією провадження медіаосвіти на період до 2025 року: дошкільна, шкільна, позашкільна медіаосвіта, медіаосвіта у вищій школі, медіаосвітня підготовка батьків, медіаосвіта дорослих, неформальна медіаосвіта. Розглянуто концепти «неформальна медіаосвіта» та «медіаосвіта засобами медіа» як доволі дискусійні.  Проаналізовано форми медіаосвіти та завдання, що стоять перед ними. Зважаючи на результати аналізу, виокремлено й обґрунтовано доцільність ще однієї форми медіаосвіти – «самоосвіта засобами медіа»  як самоорганізованого здобуття цифрової, інформаційної та медіа компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. Окреслено перспективи подальших наукових розвідок, зокрема в плані проведення експериментальних досліджень
 
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2020-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/733
 
Source Освітологічний дискурс; № 3 (2020): Освітологічний дискурс; 19-36
Educological discourse; No. 3 (2020): Educological discourse; 19-36
Освитологичный дискурс; № 3 (2020): Освітологічний дискурс; 19-36
2312-5829
10.28925/2312-5829.2020.3.
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/733/599
 
Rights Авторське право (c) 2020 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library