Organisatorisk brugerinddragelse på en socialpsykiatrisk døgninstitution:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Organisatorisk brugerinddragelse på en socialpsykiatrisk døgninstitution:
 
Creator Helm-Petersen, Lise Lotte S.; Arts, DPU, AU
 
Subject Organisatorisk brugerinddragelse
Dramaturgi
Aktionsforskning
Socialpsykiatri
Døgninstitution
 
Description Afhandlingen har fokus på organisatorisk brugerinddragelse og redegør for et aktionsforskningsprojekt på en dansk socialpsykiatrisk døgninstitution for psykisk sårbare unge og unge voksne. Aktionsforskningsprojektet undersøger gennem en at-home-etnografisk tilgang, om teorier, metoder og erfaringer fra en teoretisk dramaturgi i kombination med aktionsforskningen, kan danne befordrende rammer for at inddrage beboerne i udvikling af institutionens hverdag, struktur og planlægning på en sådan måde, at det imødekommer beboernes udfordringer i sociale sammenhænge og samtidigt bidrager til at øge beboernes selvtillid, trivsel og udvikling som demokratiske aktører i det sociale og organisatoriske felt.
Afhandlingen bygger på et internationalt litteraturreview. Sociolog Michel Foucault indgår som afhandlingens hovedteoretiker og inspirerer til en dispositivanalyse.  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt baserer sig desuden på en systemisk tilgang samt socialpsykologiske teorier.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2020-09-22
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/383
978-87-7507-484-6
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library